ه.پ.گ مشخصات چهار شهید را اعلام کرد

​​​​​​​مرکز خبررسانی ه.پ.گ مشخصات چهارگریلای جانباخته در حملات هوایی روز ٢١ مارس/ ١ فروردین رژیم غاصبگر ترک به عرصه‌های دفاعی مدیا را اعلام کرده است.

مرکز خبررسانی ه.پ.گ مشخصات چهارگریلای جانباخته در حملات هوایی روز ٢١ مارس/ ١ فروردین رژیم غاصبگر ترک به عرصه‌های دفاعی مدیا را اعلام کرده است.

 

در اطلاعیه مرکز مطبوعات و خبررسانی نیروهای مدافع خلق اسامی چهار گریلا که در بمباران مناطق دفاعی مدیا از سوی جنگنده‌های ارتش غاصب ترک در ٢١ مارس ٢٠١٨ به شهادت رسیده‌اند منتشر شده است.

 

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:"خلق کردستان به درازای تاریخ در برابر اشغالگران مقاومت نموده و دست به عصیان زده‌اند، این خلق با روحیه‌ای مقاومتگر، با عشق به میهن و خاک خود جوانان قهرمانش را در این راه فداکرده و در قلب خود جای داده است. رشادت‌های این قهرمانان، مبارزه آزادیخواهی خلقمان را به لبه پیروزی رسانده و خلق را گرداگرد رهبر آپو و شهیدان جمع نموده است.

 

ما از شهیدانمان که با شعار رهبری آزاد و کردستان آزاد دستاوردهای تاریخی را برای خلق مسجل نمودند یاد می‌کنیم و از رفقا چکدار، دژوار، کَرَم و نودم که در ٢١ مارس حین بمباران ارتش غاصب جمهوری ترک در عرصه‌های دفاعی مدیا به شهادت رسیدند تجلیل به عمل می‌اوریم.

 

مشخصات شهدا به این شرح است؛

   نام: کاظم چلبی

   کد سازمانی: چکدار کربورانی

   محل تولد: مردین

   زمان و مکان شهادت: ٢١ مارس ٢٠١٨/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: عبدالله سلمان

   کد سازمانی: دژوار زردشت

   محل تولد: مردین

   زمان و مکان شهادت: ٢١ مارس ٢٠١٨/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: حسن ایمام

   کد سازمانی: کَرَم حسین

   محل تولد: کوبانی

   زمان و مکان شهادت: ٢١ مارس ٢٠١٨/ مناطق دفاعی مدیا


   نام: نودم تورگوت

   کد سازمانی: نودم پنابَر

   محل تولد: نینوا

   زمان و مکان شهادت: ٢١ مارس ٢٠١٨/ مناطق دفاعی مدیا

 

ه.پ.گ در پایان اطلاعیه ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا مراتب همدردی خود را به خانواده و خلق میهن‌دوست کردستان اعلام نموده است.