ه.پ.گ مشخصات ۳ گریلای جانباخته را اعلام کرد

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۳ گریلا که در روز ۲۲ ژوئن / ۱ تیر در منطقه‌ی تاتوان در بتلیس به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

     مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۳ گریلا که در نتیجه‌ی حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه در روز ۲۲ ژوئن/ ۱ تیر در منطقه‌ی تاتوان در بتلیس به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

  متن بیانیه‌ی ه.پ.گ به شرح زیر است:

  " در اطلاعیه‌ی ۲۶ ژوئن/ ۵ تیر اعلام کرده بودیم، ارتش اشغالگر ترکیه در روز ۲۲ ژوئن/ ۱ تیر در نزدیکی روستای قنجاس در منطقه‌ی تاتوان در بتلیس تحرکات نظامی را آغاز کرده و در نتیجه‌ی حملات هوایی ۳ تن از رفقایمان به شهادت رسیده‌اند. جزئیات بیشتر درباره‌ی مشخصات رفقای شهیدمان دستان ( محمد صدیق ایلچین)،‌ فرمان( یونوس سیمن) و مروان ( فرهاد اودوملو) به شرح ذیل است:

   نام: محمد صدیق ایلچین

   کد سازمانی: دستان کوچر

   محل تولد: شرنخ

   زمان و مکان شهادت: ۲۲ ژوئن/۱ تیر – بتلیس


   نام: یونوس سیمن

   کد سازمانی: فرمان تولهلدان

   محل تولد: استانبول

   زمان و مکان شهادت: ۲۲ ژوئن/۱ تیر - بتلیس


   نام:  فرهاد اودوملو

   کد سازمانی: مروان کورسنچ

   محل تولد: سیرت

   زمان و مکان شهادت: ۲۲ ژوئن/۱ تیر – بتلیس

 

  در پایان بیانیه‌ ه.پ.گ مراتب تسلیت خویش را به خانواده‌ی گریلای شهید و تمامی خلق میهن دوست کردستان اعلام کرده و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کرده است.