ه.پ.گ مشخصات ۵ گریلای جانباخته درسیم را اعلام کرد

ه.پ.گ یاد ۵ تن از نیروهای گریلا که روز ۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت در مناطق مرگا چپرا، شهید جعفر و وارتینیس در درسیم به شهادت رسیده‌اند را گرامی داشت.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد،" رفقایمان با فرماندهی رفیق دوغان سرحد به گونه‌ای فدایی علیه یگان دشمن مقاومت نمودند، تا آخرین گلوله ضربات سختی را بر دشمنان وارد ساخته و  به کاروان شهدا پیوستند."

  متن بیانیه‌ی ه.پ.گ به شرح زیر است:

  " در بیانیه‌ی ۱ ژوئن/۱۱ خرداد اعلام کرده‌ بودیم، در روز ۹ مه/ ۱۹ اردیبهشت، ارتش اشغالگر ترکیه با کمک پهبادهای تجسسی و بالگردهای نظامی از نوع کبری در مناطق مرگا چپرا، شهید جعفر و وارتنیس در درسیم عملیاتی نظامی را آغاز کرده بود و در روز ۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت در نتیجه‌ی درگیری ۵ تن از رفقایمان به شهادت رسیده‌اند. رفقایمان با فرماندهی رفیق دوغان سرحد به گونه‌ای فدایی علیه یگان دشمن مقاومت نمودند، تا آخرین گلوله ضربات سختی را بر دشمنان وارد ساخته و  به کاروان شهدا پیوستند.

  مشخصات رفقای شهیدمان به شرح زیر است:

   نام: جلال کایا

   کدسازمانی: دوغان سرحد

   محل تولد: آگری

   زمان و مکان شهادت: ۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت – درسیم


   نام: حیدر گل

   کدسازمانی: باران مونزور

   محل تولد: درسیم

   زمان و مکان شهادت: ۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت - درسیم


   نام: نواف کورتاک

   کدسازمانی: بوتان آگر

   محل تولد: آمد

   زمان و مکان شهادت: ۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت - درسیم


   نام: ودات چکن

   کدسازمانی: جانفدا جسور

   محل تولد: مردین

   زمان و مکان شهادت: ۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت - درسیم


   نام: خدر گوک

   کدسازمانی: روهات پیرو

   محل تولد: درسیم

   زمان و مکان شهادت: ۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت - درسیم

  رفیق دوغان در سال ۱۹۹۷ در آگری چشم به جهان گشود. وی در جستجوی زندگی آزاد دانشکده را رها کرده و در سال ۱۹۹۸ به صفوف حزب پیوست. وی با پیوستن به حزب بر اساس ایدئولوژی رهبر آپو خود را سازماندهی نمود و به مفهوم شفاف مبارز مبدل گشت. با شخصیت زحمتکش و فداکار خویش همواره در فعالیت‌ها جای گرفت. در درسیم، کوچگری و دریای سیاه در شرایطی دشوار مبارزه نموده و به فرمانده‌ای پیشاهنگ مبدل شد. رفیق دوغان با زیبایی قلب خویش زندگی را با ارزش نمود. وابستگی وی به رهبری همواره وی را به سوی فعالیت‌های دشوار کشاند. رفیق دوغان همواره در برابر رهبری، حزب و خلق به خودانتقادی پرداخت و بمانند رفقای مقاومتگرمان به فرمانده‌ای فدایی مبدل شد.

  در برابر حملات فاشیستی به صفوف گریلا پیوستند

  رفقیمان باران مونزور، بوتان آگر، جانفدا جسور و روهات پیرو در برابر حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به صفوف گریلا پیوستند. هر یک از رفقایمان در فعالیت‌های گریلایی خویش به گونه‌ای زحمتکش، فداکار و جسور در صفوف مبارزات شرکت کرده‌اند. رفقایمان با نظمی بزرگ به مسئولیت‌های خویش عمل نمودند. رفقایمان که در هر شرایط و وضعیتی به رهبری، شهدا و خلقمان وابسته بودند، علیه حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در درسیم تا آخرین نفس خویش ایستاری فدایی را اتخاذ نمودند.

  مراتب تسلیت خویش را در ابتدا به خانواده‌ی رفقای شهیدمان و تمامی خلق میهن دوست کردستان اعلام می‌داریم و پیمان خویش را مجددا اعلام می‌کنیم، پرچم انقلابی را که رفقایمان به ما سپردند را به آسمان‌‌ها رسانده و با آتش انتقام حرکت خواهیم کرد."