ه.پ.گ مشخصات ۵ گریلای جانباخته‌ی زن را اعلام کرد

ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۵ گریلای زن را که در روز ۸ ژوئن / ۱۸ خرداد در درسیم به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۵ گریلای زن را که در درسیم به شهادت رسیده‌اند اعلام کرد.

   متن بیانیه‌ی ه.پ.گ به شرح زیر است:

  "در اطلاعیه‌ی ۱۳ ژوئن / ۲۳ خرداد به اطلاع افکار عمومی رسانده بودیم که در روز ۸ ژوئن / ۱۸ خرداد در زمان تحرکات نظامی ارتش اشغالگر ترکیه در مناطق مرگا چپرا و مرگانه در درسیم درگیری رویداده و رفقایمان دجله ( جانان چلیک)، کینم (خالده کاراکوش) ، برفین (مهریبان دورماز)، هاوین (جیدا ساریکایا) و نودا ( فاطمه ازگون) به شهادت رسیدند. مشخصات رفقای شهیدمان به شرح زیر است:

   نام: جانان چلیک

   کدسازمانی: دجله آمد

   محل تولد: آمد

   زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد - درسیم


   نام: میهریبان دورماز

   کدسازمانی: برفین آرارات

   محل تولد: وان

   زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد – درسیم


   نام: جیدا ساریکایا

   کدسازمانی: هاوین تکوشین

   محل تولد: موش

   زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد – درسیم


   نام: خالده کاراکوش

   کدسازمانی: کینم آمد

   محل تولد: آمد

   زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد – درسیم


   نام: فاطمه ازگون

   کدسازمانی: نودا هرکُل

   محل تولد:مردین

   زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد – درسیم

  در پایان ه.پ.گ مراتب تسلیت خویش را به خانواده‌ی گریلاهای شهید و تمامی خلق کردستان اعلام کرده و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق نموده است.