ه.پ.گ مشخصات ۵ گریلای شهید آمد را اعلام کرد

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۵ تن از نیروهای گریلا که در روز‌های ۳ و ۸ ژوئن / ۱۳ و ۱۸ خرداد در نتیجه‌ی درگیری و بمباران در آمد به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای کتبی مشخصات ۵ تن از نیروهای گریلا که در روز‌های ۳ و ۸ ژوئن/  ۱۳ و ۱۸ خردادماه به شهادت رسیده‌ بودند را اعلام کرد.

متن بیانیه‌ی ه.پ.گ به شرح زیر است:

" در اطاعیه‌ی روز ۱۵ ژوئن/ ۲۵ خرداد به اطلاع افکار عمومی رسانده بودیم که ارتش اشغالگر ترکیه روز ۷ ژوئن/ ۱۷ خرداد در روستای لیجوک در لیجه‌ در آمد عملیاتی نظامی را آغاز کرده است و در نتیجه‌ی بمباران‌های ۸ ژوئن/۱۸ خرداد ۲ تن از رفقایمان به شهادت رسیده‌اند. مشخصات رفقایمان که در نتیجه‌ی این بمباران‌ها به شهادت رسیده‌اند به شرح زیر است:

نام: عثمان گولن

کد سازمانی: جوان لیجه

محل تولد: آمد

زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد – آمد

 

نام: محمد یولداش

کد سازمانی: روهات آمانوس

محل تولد: آمد

زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد – آمد

در ادامه‌ی بیانیه‌ی ه.پ.گ آمده است، " در اطلاعیه‌ی روز ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد به اطلاع افکار عمومی رسانده بودیم که ارتش اشغالگر ترکیه در روز  ۲ ژوئن/۱۲ خرداد در عرصه‌ی شهید سرخوبون واقع در لیجه در آمد عملیاتی نظامی را آغاز کرده است. در نتیجه‌ی درگیری و بمباران‌های روز ۳ ژوئن/۱۳ خرداد ارتباطمان با ۳ تن از رفقایمان قطع شده و سپس مطلع گشتیم رفقایمان ماهیر، ریبر و سرهلدان به شهادت رسیده‌اند. "

مشخصات گریلای جانباخته به شرح زیر است:

نام: ابراهیم چلیک

کد سازمانی: ماهیر آندوک

محل تولد: آمد

زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد - آمد

 

نام: عبدالله تورهان

کد سازمانی: ریبر آمد

محل تولد: آمد

زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد - آمد

 

نام: عمر دمیر

کد سازمانی: سرهلدان مازی

محل تولد: مردین

زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئن/۱۸ خرداد – آمد

ه.پ.گ در پایان بیانیه‌ی خویش مراتب تسلیت خود را به خانواده‌ی گریلاهای شهید و تمامی خلق میهن دوست کردستان اعلام کرده و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کرده است.