ه.پ.گ: ١٨ ارتشی و مزدور ترکیه در شمال و جنوب کردستان کشته شدند

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق-ه.پ.گ با صدور اطلاعیه‌ای از به هلاکت رسیدن ١٢ ارتشی ترکیه در جنوب کردستان و ۵ کنتراگریلا در شمال کردستان طی روزهای ١٩ تا ٢٣ اردیبهشت خبر داده است

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق-ه.پ.گ با صدور اطلاعیه‌ای از به هلاکت رسیدن ١٢ ارتشی ترکیه در جنوب کردستان و ۵ کنتراگریلا در شمال کردستان طی روزهای ١٩ تا ٢٣ اردیبهشت خبر داده است

 

طبق گزارش این مرکز در ساعت ١۵ روز ٢٢ اردیبهشت نیروهای گریلا طی عملیاتی علیه سربازان ارتش ترکیه در تپه شهید باگر بخش گَور حومه جولمرگ ضربه سهمگینی به دشمن وارد آمده است. از تعداد دقیق کشته و زخمی‌های دشمن خبری موثق بدست نیامده است.

 

ه.پ.گ در رابطه با عملیات نیروهای خود در جنوب کردستان گفته است:

"١٢ ارتشی ترکیه در جنوب به هلاکت رسیدند

روز ٢٣ اردیبهشت؛

نیروهای ما ساعت ٩:۵٠ علیه مواضع دشمن غاصبگر در تپه سیرو منطقه برمیزه واقع در جنوب کردستان عملیاتی را به انجام رساندند و یک ارتشی را از پای درآوردند.

 

در همین روز نیروهای یژاستار رأس ساعت ١٠ به مواضع دشمن در تپه للیکان حمله کردند و یک ارتشی ترک را کشتند.

 

از سوی دیگر ساعت ١٣:۵٠ همین روز نیروهای ما علیه مواضع دشمن در تپه للیکان عملیاتی را صورت دادند. تعداد کشته و زخمی‌های دشمن محرز نیست.

 

در ساعت ١٩ هم تک تیراندازان ما یک ارتشی را در تپه للیکان از پای درآوردند.

 

ساعت ١٢:٣٠ همین روز نیروهای ما در حوالی تپه خوده منطقه بارزان به نیروهای غاصبگر حمله کردند. در این عملیات گریلایی ٩ ارتشی ترکیه به هلاکت رسیدند و یک تن دیگر زخمی شد.

 

نیروهای ما ساعت ٢٠:۴٠ یک سرباز دیگر ارتش غاصبگر ترک را در تپه بایراک منطقه بارزان به کام مرگ فرستادند.

 

ساعت ١۴ هم گریلاهای ما به پایگاه سرسیوه منطقه چَله حومه جولمرگ حمله کردند. از تعداد تلفات دشمن خبر موثقی کسب نشده است."

 

ه.پ.گ در بخش دیگری از گزارش خود از مجازات یک کنتراگریلا به نام کادیر اصلان سخن به میان آورده است. این عنصر مزدور در به شهادت رساندن نیروهای گریلا دست داشته است. به گفته مرکز مطبوعات نیروهای گریلا مزدور رژیم غاصب ترکیه را ٢٠ اردیبهشت در حوالی روستای تاله منطقه چَله مجازات کرده و کُلت کمری و دو خشاب وی را ضبط نموده‌اند.

 

مرکز خبررسانی ه.پ.گ از عملیات گریلایی علیه مواضع نظامی ارتش ترکیه در مناطق مابین شرنخ و وان در ساعت ١۵:١٠ روز ٢٣ اردیبهشت خبر می‌دهد. تعداد دقیق کشته و زخمی‌های این عملیات هم محرز نشده است.

 

از سوی دیگر در حمله به ایست بازرسی مابین جاده مواصلاتی چولک- آمَد دو ارتشی ترکیه در ساعت ١٢:٣٠ روز ٢٢ اردیبهشت به هلاکت رسیدند.

 

ساعت ١٩ روز ١٨ فروردین هم در عملیات نیروهای گریلا در عرصه آپِ موسا منطقه لیجه استان آمَد یگان مخفی ارتش ترکیه هدف قرار گرفته است. تعداد کشته و زخمی‌های دشمن محرز نشده.

 

ساعت ٧:٣٠ روز ١٩ اردیبهشت در عملیات نیروهای گریلا علیه یگان مخفی ارتش ترکیه در عرص‌ شهید روژهات مابین مناطق لیجه و هنه یک ارتشی ترکیه کشته و یک ارتشی دیگر زخمی شد.