ه.پ.گ یاد ۲ گریلای شهید آمد را گرامی داشت

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیەای مشخصات ۲ تن از نیروهای گریلا که روز ۳ ژوئن/ ۱۳ خرداد در حومه کلان شهر آمد به شهادت رسیدەاند را اعلام کرد.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیهای اعلام کرد" روز ۲ژوئن/ ۱۲ خرداد ارتش اشغالکر ترکیه در ناحیەی شهید سرخوبون در آمد عملیاتی نظامی آغاز کرد. این عملیات نظامی با کمک هواپیماهای بدون سرنشین انجام گرفت. در ساعت ۵ روز ۳ ژوئن/ ۱۳ خرداد بالگردهای هجومی حومەی روستای مدرسیه را هدف حملات راکتی قرار دادند. "

  در ادامه بیانیه ه.پ.گ آمده است، "پس از حملات راکتی، بالگردهای سیکورسکی نظامیان را پیاده کرده و در میان نیروهایمان و نظامیان درگیری رویداد. ارتش اشغالگر ترکیه در سطح زمینی قادر به مقابله با نیروهای ما نبوده و جنگندەهای هوایی منطقه را بمباران کردند. در این درگیری رفقایمان زنار و رزگار ضربات سختی را بر دشمنان وارد ساختند، تا آخرین گلولەی خویش مبارزه کرده و به شهادت رسیدند. "

 

مشخصات گریلای شهید به شرح زیر است:

   نام : فلات کوجاکایا

   کد سازمانی: رزگار تولهلدان

   محل تولد: آمد

   زمان و مکان شهادت: ۳ ژوئن/۱۳ خرداد

 


 

   نام : یوسف کایران

   کد سازمانی: زنار آکرو

   محل تولد: آمد

   زمان و مکان شهادت: ۳ ژوئن/۱۳ خرداد

 

 

ه.پ.گ در پایان بیانیه مراتب تسلیت خویش را به خانوادەی گریلای شهید و تمامی خلق میهن دوست کردستان اعلام داشته و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کرده است.