ه.پ.گ یاد ۴ گریلای شهید شمزینان را گرامی داشت

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۴ گریلا که در روز ۲۴ ژوئن / ۳ تیر در منطقه‌ی شمزینان واقع در جولمیرگ به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۴ گریلا که در ۲۴ ژوئن / ۳ تیر ماه در مابین روستاهای تویه و پولا در شمزینان واقع در جولمیرگ به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

  در بیانیه‌ی ه.پ.گ آمده است، " در بیانیه‌ی ۳۰ ژوئن / ۹ تیر اعلام کرده‌ بودیم که در روز ۲۴ ژوئن/ ۳ تیر در منطقه‌ی مابین روستاهای تویه و پولا از توابع منطقه‌ی شمزینان در جولمیرگ درگیری رویداده است. در نتیجه‌ی این درگیری ۴ تن از رفقایمان به شهادت رسیدند. "

  در ادامه بیانیه‌ی ه.پ.گ آمده است، " مراتب تسلیت خویش را در ابتدا به خانواده‌ رفقایمان آندوک، میرزا، رزا و سما که ضربات مهلکی را بر دشمنان وارد ساختند و تمامی خلق میهن دوست کردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم، به آینده‌ای آزاد دستیابیم که خیال و آرمان شهدایمان است."

  مشخصات گریلای جانباخته به شرح زیر است:

   نام: محمد رشات یازجی

   کد سازمانی: آندوک هشیار

   محل تولد: وان

   زمان و مکان شهادت: ۲۴ ژوئن/ ۳ تیر – شمزینان


   نام: پشتیوان فاتیح

   کد سازمانی: میرزا گرمیان

   محل تولد: گرمیان

   زمان و مکان شهادت: ۲۴ ژوئن/ ۳ تیر - شمزینان


   نام: روژبین آرجاگوک

   کد سازمانی: رزا تکوشین

   محل تولد: آمد

   زمان و مکان شهادت: ۲۴ ژوئن/ ۳ تیر - شمزینان


   نام: ماریا میرایی میلان

   کد سازمانی: سما آرین

   محل تولد: ماکو

   زمان و مکان شهادت: ۲۴ ژوئن/ ۳ تیر - شمزینان