واژگونی خودرو دانش آموزان در بانه و کشته شدن یک دانش آموز

بنابر گفته ی رئیس شبکه بهداشت بانه بر اثر واژگونی خودرو حامل دانش آموزان روستای سماقان بانه یک دانش آموز کشته شده است

بنابر گفته ی رئیس شبکه بهداشت بانه بر اثر واژگونی خودرو حامل دانش آموزان روستای سماقان بانه یک دانش آموز کشته شده است.

 

دانش آموز کشته شده هوشیار رستم زاده نام دارد و دانش آموز مقطع ابتدایی روستای سماقان بانه میباشد.

 

این دانش آموزان که به اردوی یک روزه رفته بودند در هنگام بازگشت خودروی آنها دچار حادثه شد و ٨ دانش آموز دیگر نیز زخمی شدند که گفته میشود حال دو تن وخیم میباشد.

 

لازم به ذکر است که دانش آموزان روستاهای سماقان،هلو و پرشه با هم به اردوی یک روزه رفته بودند که در بازگشت در جاده ی خاکی روستای پرشه دچار حادثه شدند.

 

آنجه جای تعجب میباشد استفاده از خودروی تویوتا سه اف برای برگرداندن دانش آموزان از اردو میباشد که این خودرو واژگون شده و همه ی دانش آموزان زخمی شدند.