وزارت کشور ایران؛ بیمه کولبران منتفی است

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران روز گذشته در نشستی خبری با هدف مشروعیت بخشیدن به کشتن کولبران کُرد مدعی شده که هیچ کولبری در مرزهای رسمی کشته نشده است.

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران روز گذشته در نشستی خبری با هدف مشروعیت بخشیدن به کشتن کولبران کُرد مدعی شده که هیچ کولبری در مرزهای رسمی کشته نشده است.

 

به نقل از روزنامه شرق روز یکشنبه (٢٠ خرداد/١٠ ژوئن) شهریار حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران طی کنفرانسی خبری گفت "کولبری فعالیتی موقت است و امتیازات در نظر گرفته شده هم برای مردم مرزنشین موقت است، بنابراین بحث بیمه برای آنان منتفی است."

 

نامبرده تلویحا قتل کولبران را وظیفه مرزبانان در حفظ امنیت کشور ایران خواند و مدعی شد:"هیچ کولبری در مرزهای رسمی کشته نشده است."

 

خاطرنشان می‌شود که تیراندازی و کشتار کولبران کُرد از سوی نیروهای سپاه و هنگ مرزی در ماههای اخیر به انزجار از رژیم جمهوری اسلامی در میان مردم مرزنشین روژهلات کردستان دامن زده است.

 

بنا به گزارش هرانا از آوریل سال گذشته میلادی تا آخر آوریل ٢٠١٨ در مجموع ۴۶ کولبر کردستانی از سوی نیروهای سپاه و انتظامی کشته شده‌‌اند و در همین دوره زمانی ۵٨ کولبر هم زخمی گردیدند.