وضعیت جسمی ناصر یاگز وخیم اعلام شد

​​​​​​​ناصر یاگز عضو مجلس نمایندگی ه.د.پ در شهر هولیر جنوب کردستان از  ۵٢ روز پیش در محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. پزشکان همراه یاگز عصر دیروز از وخامت حال وی خبر دادند

همزمان با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی شمال کردستان و ترکیه و سیاستمدارن کرد در اروپا میهن‌دوستان کرد در شهرهای هولیر، سلیمانیه، شنگال و کمپ شهید رستم به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند. اعتصاب غذای هولیر در ۵٢مین روز همچنان ادامه دارد و ٢۶مین گروه اعتصاب دوره‌ای را آغاز کرده‌اند.

 

همزمان ناسر یاگز عضو مجلس دفتر ه.د.پ در جنوب کردستان از ۵٢ روز پیش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. اعلام شد که وضعیت سلامتی وی رو به وخامت گذاشته و جان یاگز در معرض خطر قرار دارد.

 

مزین گونش رییس مشترک نمایندگی ه.د.پ در هولیر از شهروندان جنوب کردستان خواست تا به وظیفه انسانی خود در قبال همبستگی با آزادیخواهان عمل کنند.