١٠ تن از دستگیرشدگان ه.د.پ همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند

۱۰ عضو ه.د.پ که با هدف حمایت از اعتصاب غذای لیلا گووَن، دست به اعتصاب غذا زده بودند، علی رغم آنکه توسط پلیس ترکیه دستگیر شده‌اند، همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند

لیلا گووَن رئیس مشترک ک.ج.د و پارلمانتار ه.د.پ جولمرگ، در محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، ۲۷ روز است که اعتصاب غذا کرده است. اعضای ه.د.پ با هدف حمایت از لیلا گوون از روز دوم دسامپر در دفتر ه.د.پ در شهر میرسین دست به اعتصاب غذا کرده بودند. پلیس ترکیه به این اعتصاب کنندگان حمله کرده و ده تن از آنها را دستگیر نمود.

 

اعتصاب کنندگان ه.د.پ که در مرکز امنیتی میرسین در بازداشتند، علی رغم تهدیدها و فشارهای نیروهای امنیتی ترکیه به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.