١٠ هزار غیرنظامی دیرالزور از چنگ داعش نجات یافتند

نیروهای سوریه دمکراتیک تاکنون در چارچوب ادامه عملیات "تندباد جزیر" بیش از ١٠ هزار شهروند عادی را از چنگال تبهکاران داعش نجات داده‌اند

نیروهای سوریه دمکراتیک تاکنون در چارچوب ادامه عملیات "تندباد جزیر" بیش از ١٠ هزار شهروند عادی را از چنگال تبهکاران داعش نجات داده‌اند

عملیات "تندباد جزیر" که روز ٩ سپتامبر / ١٨ شهریور آغاز شده بود با پیشروی مبارزان ادامه دارد. ق.س.د تاکنون شمار زیادی روستا، آبادی و شهرک‌ تحت اشغال تبهکاران داعش در دیرالزور را آزاد کرده است.

مبارزان دست کم ١٠ هزار شهروند غیرنظامی دیرالزور را که به دلیل حملات تبهکاران و بمباران‌های هوایی روسیه و سوریه از منازل خود فرار کرده بودند را نجات داده و به مناطق امن انتقال دادند.