١۵ کردستانی دیگر در کودتای سیاسی رژیم ترک بازداشت شدند

​​​​​​​در یورش تبهکاران پلیس ترکیه به خانه‌های شهروندان بخش توتاخ در استان آگری، ١۵ کردستانی بازداشت شدند

پلیس رژیم غاصب ترک صبح امروز به خانه‌های مردم در بخش توتاخ حومه آگری یورش برد و ١۵ تن از ساکنان را بازداشت کرد. هویت بازداشت‌شدگان به این شرح است: مندوح آیدین مسئول حزب مناطق دمکراتیک در بخش توتاخ. نورالدین دوران، بدیر البی، مندرس البی، الیاس افه، ودات تورگوت، جودت بیلیجی، محمد دوراک، عبدالرحمان دمیرل، مناف یلدرم، متین یلدرم، انور کوتولای و یاشار دوران.

 

اعلام شد که بازداشت شدگان به مدیریت پلیس ترک در شهر آگری منتقل شده‌اند.