٧۴ ضربه شلاق برای شاعر خراسانی

علیرضا سپاهی لائین شاعر اهل خراسان به جرم توهین به مامورین با حکم دادگاه به ٧۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد

علیرضا سپاهی لائین شاعر اهل خراسان به جرم توهین به مامورین با حکم دادگاه به ٧۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

 

خبرهای رسیده از خراسان حاکیست که دادگاه کیفری استان خراسان علیرضا سپاهی لائین شاعر و روزنامه نگار کُرد را به اتهام توهین به ماموران و مقامات به ٧۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.

 

گفتنی‌ست که دادگاه به سپاهی تنها نیم ساعت فرصت داده بود که با فراهم کردن وثیقه می تواند آزاد شود که این حکم موجب اعتراض نامبرده شده و با گفتن" هر بچه‌ای می‌داند که در مدت نیم ساعت نمی‌توان وثیقه فراهم کرد"، بعنوان توهین به مقامات و مامورین در پرونده علیرضا سپاهی ثبت شده و موجب محکوم کردن به ٧۴ ضربه شلاق شده است.