پاتک گریلایی به ارتش ترکیه دو کشته در پی داشت

ه.پ.گ اعلام کرد که تحرکات ارتش ترکیه در منطقه گابار حومه شرنخ بدون کسب نتیجه به پایان رسید و ٢ ارتشی ترکیه در ضدحمله نیروهای گریلا از پا درآمدند

ه.پ.گ اعلام کرد که تحرکات ارتش ترکیه در منطقه گابار حومه شرنخ بدون کسب نتیجه به پایان رسید و ٢ ارتشی ترکیه در ضدحمله نیروهای گریلا از پا درآمدند

 

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق در گزارشی از کشته شدن دو نظامی رژیم ترکیه از سوی گریلاهای خود خبر داده است

 

ه.پ.گ در این اطلاعیه خاطرنشان نمود:"نیروهای ما هشتم ژانویه / ١٨ دیماه عملیاتی انهدامی را در تپه شهید دیلان در کوهستان گابار عرصه شرنخ در چهارچوب کارزار انقلابی شهید سردم و شهید نودم صورت دادند. در این عملیات كشتن دو ارتشی ترکیه محرز گشت . نیروهای دشمن پس از این حمله گریلایی از منطقه عقب نشینی کردند و با هلی‌کوپترهای سیکورسکی كشته‌های خویش را از منطقه خارج کردند. تحرکات ارتش ترکیه در این منطقه روز ١٠ ژانویه بدون کسب نتیجه پایان یافت."