پارلمانتارهایی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند: با روح نوروز به انزوا پایان خواهیم داد

طیب تمل، مراد ساریساچ و  درسیم داغ  به عنوان نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه که به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت دست زده‌اند طی پیامهای نوروزی خود اعلام کردند که با روح آتش مقاومت به انزوای اوجالان پایان خواهند داد

اعتصاب غذای بدون بازگشت و نامحدود لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک ک.ج.د  و نماینده‌ی شهر جولمرگ از حزب دمکراتیک خلق‌ها به منظور پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد، عبدالله اجالان در ۱۲۹ روز خود ادامه دارد. اعتصاب غذای دیگر عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها، ناصر یاغز نیز در هولیر و با همان هدف در ۱۱۶ روز خود قرار دارد. اعتصاب غذای ۱۴ کنشگر و فعال سیاسی دیگر کرد در استراسبورگ فرانسه و ایمام شیش در گالری انگستان نیر در ۹۰ روز خود قرار داشته و گروه نخست زندانیان سیاسی نیز در ۹۱ روز اعتصاب غذای خود قرار دارند. از روز اول مارس نیز تمامی زندانیان حزب کارگران کردستان و حزب آزادی زنان کردستان نیز به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت دست زده و این گروه نیز ۱۶ روز اعتصاب  غذای خود را سپری می‌کنند.

 

در سوم مارس نیز درسیم داغ به عنوان نماینده آمد، از حزب دمکراتیک خلق‌ها و همچنین صالح جانسوَر، عصمت ییلدز، ساویجان یاشار، صالح تکین و بلال اُزگوزر اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها با همان هدف در دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد به اعتصاب غذای بدون بازگشت و نامحدود دست زده‌اند. طیب تمل و مراد ساریساچ پارلمانتارهای حزب دمکرات خلق‌ها در مجلس ترکیه نیز در ۸ مارس به اعتصاب غذای درسیم داغ و ۵ عضو دیگر حزب دمکراتیک خلق‌ها پیوستند. صبح ۸ مارس نیز پلیس دوباره به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد حمله و ۷ فعال سیاسی را همراه با ۳ نماینده دیگر حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان دستگیر کردند؛ این افراد نیز همگی به اعتصاب غذای نامحدود دست زده بودند. در این حمله ۷ اعتصاب کننده دستگیر و اعتصای غذای خود را در بازداشت ادامه داده و از این عده ۴ نفر زندانی و سه نفر نیز آزاد شدند. فعالانی که آزاد شدند دوباره به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها بازگشته و اعتصاب غذای خود را ادامه دادند. دیروز نیز در ساعات اولیه روز، پلیس مجددا به این دفتر حمله کرده و این سه نفر را مجددا دستگیر نمودند.

 

مقاومت آکین و اکتیرن

سدات آکین نیز در زندان نوع T در ارزنجان با هدف پایان دادن به انزوای رهبر خلق کرد به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت دست زده بود. آکین بعد از آزادی از زندان، در منزل خود در الیح اعتصاب خود را در ۶۰ روز ادامه می‌دهد. غربت اکترین نیز در زندان باکرکوی از ۱۵ ژانویه به اعتصاب غذا دست زده و در ۸ مارس از زندان آزاد شد. با این وجود او اعتصاب غذای خود را در منطقه دریک از توابع مردین ادامه می‌دهد. طیب تمل، مراد ساریساچ و درسیم داغ نمایندهگان حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز در دفتر این حزب در آمد، کارزار اعتصاب غذای بدون بازگشت و نامحدود خود را همچنان ادامه داده و در این راستا پیامهای نوروزی خود را به خلق کرد اعلام کردند.

طیب تمل: نوروز سال ۲۰۱۹ نوروز مقاومت و مبارزه است. نوروز برای کردها همواره حاکی از مقاومت بوده است. امسال مقاومت زندانها و مقاومانی که در خارج نیز مقاومت را ادامه می‌دهند، نوروز را به جشن آگاهی و دمکراسی بدل کرده است. نوروز سال ۲۰۱۹ به خاتمه حصر آقای اوجالان تبدیل خواهد شد. ما با روح مقاومت رفیق لیلا، مقاومت زندانها و مقاومت رفقایی که بیش از یکصد روز ادامه داشته است، به مقاومتمان ادامه داده و به میادین خواهیم آمد. از تمامی خلق‌های کردستان می‌خواهیم که در کوچه‌ها و محلات آتش نوروز را شعله ورتر سازند. نوروز سال ۲۰۱۹ به امید و بهاری جدید برای مبارزه خلق کرد و آزادی تمامی خلقها تبدیل خواهد شد. نوروز مسیر جدیدی را خواهد گشود، این مسیر نیز به گشودن درهای امرالی منتهی خواهد شد و صدای آقای اوجالان به خلق کرد خواهد رسید. در مقابل ستم و سرکوب رژیم فاشیست ایستادگی خواهد شد و این مقاومت با آتش نوروز شعله ورتر خواهد شد و سرانجام به اهداف خود دست خواهد یافت. با این امید و اعتقاد ما حول آتش نوروز حلقه زده و به صدای مقاومت بدل خواهیم شد. آتش مقاومت را با رقص پیروزی در هر چهار بخش کردستان جشن خواهیم گرفت.

درسیم داغ: نوروز همتای قیام و مقاومت است. ما نیز در بطن مقاومت از نوروز سال ۲۰۱۹ استقبال می‌کنیم. از خلقمان می‌خواهیم امسال هر نقطه‌ای را به میدان قیام و خیزش بدل کنند. تا زمانی که انزوای رهبر آپو خاتمه یابد ما مقاومت خود را در میدانی شعله ورتر خواهیم نمود. اما با هم و با مقاومت این انزوا را به پایان خواهیم رسانید و درهای امرالی را خواهیم گشود. ۲۱ مارس ما بسان خیزشی عظیم در میادین حضور یافته و مبارزه را به اوج خواهیم رساند. یکصدا با طنین صداهای لیلا و زندنیان راه آزادی همصدا خواهیم شد. انزوای رهبر آپو، انزوای تمامی خلق کرد است. ما تا به آخر در مقابل انزوا مقاومت را ادامه داده و هر میدانی را به عرصه مقاومت بدل خواهیم کرد.

مراد ساریساچ: ماه مارس مژده بخش بهار است. ماه مارس ماه رهایی خلقهاست. ما با روح مقاومت در نوروز سال ۲۰۱۹ به آرمانهایمان دست خواهیم یافت و با روح نوروز بر انزوای رهبر آپو در امرالی خاتمه خواهیم داد. برای خلقهای دیگر جهان ۲۱ مارس روزی معمولی به شمار می‌رود، اما این روز برای کردها روز مبارزه و مقاومت است. نوروز برای کردها روز رهایی و پایان دادن به ظلم و ستم است. امروز بیش از ۵۰۰ زندانی آزادیخواه در زندانها در اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت قرار داشته و در مقابل عدالتی به مقاومت دست می‌زنند.لیلا گوون امروز ۱۳۰ روز است که مقاومت خود را ادامه می‌دهد. این فریاد، طنین پیروزی و مقاومت است. این مقاومت راه را بر خلقهای کردستان و تمامی خاورمیانه خواهد گشود. صد سال است که درصددند کردها را نابود کنند و حقوق آنها را پایمال کنند. خلق کرد همیشه در مقابل نابودی و ظلم ایستادگی کرده است و هر روز به لحظه انقلاب نزدیکتر می شویم. ما در این نوروز نیز به پیروزی دست یافته و حصر را خاتمه خواهیم داد. همانگونه که در سال ۲۰۱۳ با پیام رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان خورشید دوباره طلوع کرد، نوروز امسال نیز با مقاومت زندانیان آزادی و خلق خورشید دوباره با روشنایی خود طلوع خواهد کرد.