پارلمان اقلیم کردستان حملات دولت ترکیه را محکوم کرد

در نشست امروز پارلمان اقلیم کردستان حملات نابودگر و اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه  علیه جنوب کردستان محکوم شد. دکتر والا فرید ریاست پارلمان  از حکومت عراق درخواست کرد به وظایف خود عمل کند.

  امروز نشست پارلمان اقلیم کردستان برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر والا فرید ریاست پارلمان اقلیم کردستان به نمایندگی از تمامی نمایندگان پارلمان بمباران دولت ترکیه در جنوب کردستان را محکوم کرد.

  ریاست پارلمان از حکومت عراق درخواست کرد به وظایف خویش عمل کرده و افزود‌، " با توجه به قانون جمهوری که در سال ۲۰۰۵ وظیفه‌ی محافظت از مرزها بر عهده‌ی حکومت عراق و تمامی نهادهای قانونی عراق است. امیدواریم که به وظایف خویش عمل نموده و از غیرنظامیان این مناطق محافظت نمایند. همچنین به قربانیان این مناطق خسارت پرداخت شود.

  در ۲۷ ژوئن/ ۶تیر هواپیماهای جنگنده‌ی دولت ترکیه دو خودرو غیرنظامیان در کوهستان کورتک را هدف قرار دادند که در نتیجه‌ی آن ۳ غیرنظامی به شهادت رسیده و ۵ تن زخمی شدند.