پاژک:دستیابی به خیال‌های رفیق هلمت وظیفه‌ای همگانیست

شورای رهبری پاژک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد،" صیانت از رفیق هلمت و محقق ساختن اتحاد ملی وظیفه‌ای همگانیست."

  روز ۵ ژوئیه /۱۴ تیرماه هواپیماهای جنگنده‌ی دولت اشغالگر ترکیه عرصه‌ی قندیل در مناطق حفاظتی مدیا را بمباران کردند. در نتیجه‌ی این بمباران‌ها، دیار غریب عضو شورای رهبری ک.ج.ک به همراه دو گریلای دیگر به شهادت رسیدند.

  در این باره شورای رهبری حزب آزادی زنان کردستان پاژک بیانیه‌ای را منتشر کرد.

 متن بیانیه‌ی پاژک به شرح زیر است:

  " با احترام یاد رفیق هلمت انقلابی بزرگ  و همرزمانش را گرامی می‌داریم. مراتب تسلیت خویش را به خانواده‌ی رفیق هلمت، دوران و شاهین اعلام می‌داریم. اعلام می‌کنیم، انتقام این کشتار از دولت ترکیه گرفته خواهد شد.

  دولت ترکیه با هدف تحقق توطئه‌ی فاشیستی و اشغالگرانه‌ی خویش، خواهان اشغال تمامی جنوب کردستان و نابودی جنبش آزادی خواهی با پیشاهنگی رهبر آپو است. با این هدف راهکارهایی پلید را اتخاذ نموده و از راه جاسوسان خویش بر اهالی منطقه فشار وارد می‌سازند. بنابراین نمی‌توان شهادت رفیق هلمت را تصادفی پنداشت. به این دلیل که رفیق هلمت از اهالی جنوب کردستان بوده و یکی از اعضای شورای رهبریست که رهبر آپو اعلام داشته است"‌ آن‌ها یاری رسان من هستند." این نشان می‌دهد رفیق دیار در عملیاتی ویژه هدف قرار داده شده است.

  رفیق هلمت در مبارزات ۲۵ ساله‌ی خویش با موضع و انرژی خویش خواهان سازماندهی خلق جنوب کردستان بود و با جهان‌بینی رهبر آپو مبارزاتی بزرگ انجام داد. علاوه بر این با توسعه ارتباط خویش بر اساس معیارهای ایدئولوژی آزادی با رفقای زن به نقش زنان در انقلاب اشاره می‌نمود. از تمامی زنان و جوانان بویژه زنان جنوب کردستان درخواست می‌کنیم از خط مشی مبارزاتی رفیق هلمت و دستاوردهای کردستان صیانت نمایید.

  رفیق هلمت به سمبل اتحاد ملی کردها مبدل شد. از امروز به بعد عدم تشکیل اتحاد ملی کردها، خیانت در برابر وی است. صیانت از رفیق هلمت و تشکیل اتحاد ملی دمکراتیک کردستان وظیفه‌ای همگانیست.

  بایستی دشمنان واقف باشند که حساب هر قتل‌عامی در کردستان گرفته خواهد شد. رفیق هلمت به سمبل اتحاد ملی کردها مبدل شد. بایستی از مبارزات وی صیانت نمود و از دولت ترکیه و غلامان آن حساب پرسید. از زنان و جوانان درخواست می‌کنیم به میدان‌ها آمده و اعتراضات دمکراتیک خویش را نشان دهند."