پاژک: مبارزه بر اساس خط مشی زیلان، زبان و عمل زمانه است

پاژک: بر اساس خط مشی زیلان که دشمنان را آشفته ساخت، نبرد، مبارزه و ایستادگی در برابر ستم، زبان و عمل زمانه است. عملیاتمان در برابر دشمنان و ستمگری عملیات زیلان است.

  شورای رهبری حزب آزادی زنان کردستان پاژک در ۲۴مین سالروز شهادت زینب کناجی ( زیلان) که در ۳۰ ژوئن۱۹۹۶ / ۱۰ تیر ۱۳۷۵ در درسیم عملیات فدایی انجام داد، ‌بیانیه‌ای منتشر کرد. پاژک اعلام کرد، " در ۲۴مین سالروز  شهادت رفیق زینب کناجی (زیلان) که مانیفست حزب زنان و خط مشی فدایی ماست، بر اساس پیمان زن آزاد، میهن آزاد و رهبر آزاد گرامی می‌داریم و احترام بی‌پایان خویش را اعلام می‌داریم."

  در بیانیه‌ی پاژک آمده است،‌" خط مشی رهبری علی رغم تمامی انحرافات دشمن و سیستم حاکمیت مرد، با وجود تمامی عوام‌فریبی‌ها و حملات نیز، واقعیت زن زیلان را ایجاد نموده است. رفیق زیلان با عزمی راسخ و عملی بزرگ در برابر توطئه‌ی بین‌المللی که در ۶ مه ۱۹۹۶ به قصد ترور رهبرمان انجام شد و عملیات‌های نظامی برای نابودی گریلاانجام شد،تاریخ خویش را انگاشت. پاسخ رهبرمان به فراخوان رفیق زیلان اعلام ایدئولوژی رهایی زن بود که بمانند خط مشی تاسیس پاژک و نماد آن است. رفیق زیلان به نماد گسست از فرهنگ جنسیت پرست، سیستم استعمارگر و نماد اراده‌ی زن آزاد و همچنین در کردستان به نام زندگی آزاد مبدل شد. زیلان بودن، انفجار ایدئولوژیک در اندیشه‌ی استعمارگری و سیستم سردست مرد است و با خوددفاعی موجودیت یافتن و با خودسازماندهی ادعا و عزم ایجاد سیستم اجتماعی آزادی خواهی زن است. به همین دلیل نمی‌توان تنها به عنوان عملیاتی نظامی به عملیات زیلان نگریست. او بنیان است. رها نکردن این اصل رها نکردن اصل شهداست. ضرورت آن نیز تحقق انقلاب است. تعهد با شهدا به گفتار و عملمان مبدل خواهد شد. در مبارزات آزادی خواهیمان در شرایط دشوار، شهدایمان که هیچ مرز و مانعی را نشناخته و در شرایط غیرممکن نیز راه را گشودند، پیشاهنگان و شفافیت بخش خط مشی حزب هستند. واقعیت شهدا عملی نمودن یکپارچگی ایدئولوژی- نظامی- سیاسی است.

  رفیق زیلان تهدیدات زمانه را در زمان خود دید و با عملیات خویش مداخله کرد و نه تنها در آن زمان بلکه برای تمامی تاریخ پیشاهنگی نمود. حاکمیت آ.ک.پ – م.ه.پ که سعی در انکار، نابودی کردها و کشتار زنان دارد، همراه با غلامی و خیانت بارزانی بسیار که  آشکارا از آن استفاده می‌کند به ابعادی خطرناک رسیده است. این اصرار بر سیاست توطئه گرانه است. به همین دلیل سیاست‌های بارزانی‌گری که تمامی دستاوردهای آزادی کردها را به دشمنان تقدیم می‌کند، به گونه‌ای که بر سیاست دشمن " کرد خوب، کرد مرده است" تاکید می‌نماید، بر اجساد پا گذاشته و به سلطه‌ی خویش ادامه می‌دهد، محکوم به نابودیست. درهم شکستن هر نوع حملات دشمن و خط توطئه‌گر و خیانت، به عملی نمودن خواست زیلان مبدل خواهد شد. بر اساس خط مشی زیلان که دشمن را متلاشی ساخته است، پیکار، مبارزه و ایستار در برابر ستم، زبان و عمل زمانه است. عمل ما در برابر ستم و دشمنان عمل زیلان خواهد بود. از تمامی خلقمان و بویژه زنان و جوانان درخواست می‌کنیم که با روحیه‌ی اتحاد ملی بپاخاسته و از این برهه استقبال نمایید."