پاژک: مقاومت کنندگان مبارزه آزادی‌خواهانه ما را از زندان ها به کوهستان‌ها رساندند

شورای رهبری پاژک: با مقاومتی که با پیشاهنگی کمال پیر، محمد خیری دورموش، عاکف ییلماز و علی چیچک انجام شد، مبارزه آزادیخواهانه خلق کرد پیروزی خود را پیشاپیش محقق کرده است.

  شورای رهبری پاژک به مناسبت 37 سالگرد مقاومت روزه مرگ 14 ژوئیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام داشت،" آتش نوروزی که از سوی مظلوم دوغان شعله ور شد، با چهار شعله دیگر آتش شعله‌ورتر گشته و با فعالیت و اقدامات رفقایمان که بدن‌هایشان را به گرسنگی سپردند، مبارزه آزادیخواهانه را از زندان‌ها در کوهستان‌ها طنین انداز نمودند.

  در بیانیه شورای رهبری پاژک آمده است، " در 37مین سالروز مقاومت بی نظیر روزه مرگِ 14 ژوئیه  با گرامیداشت یاد و خاطر کمال پیر، خیری دورموش، علی چیچک و عاکف ییلماز، تمامی دیگر شهدای جاودانمان را با ادای احترام به یاد آورده و به مقاومت آنان که راه دستیابی به پیروزی را به ما نشان دادند، درود می‌فرستیم.

  در شرایطی که فاشیسم و کودتا، تسلیم و جیره خواری را بر خلق تحمیل می‌نمود، در وضعیتی که خیانت به ارزش‌های انقلابی و مبارزاتی تحمیل می‌شد، مقاومت روزه مرگ پاسخی بزرگ بود که با عزمی راسخ و بر عهده گرفتن مسئولیتی تاریخی صورت گرفت. این مقاومت مقاومتی بود که اراده انسانی را برجسته ساخته و معیار واقعی انقلابیگری را نشان داد. مقاومت 14 ژوئیه یک پیروزی فدایی قلمداد می‌شود، پیروزی تعهد به آرمان است، پیروزی خطی است که اذعان می‌دارد بر سنگ گور آن نوشته شود که همچنان مدیون خلق است. آتش نوروزی که از سوی مظلوم دوغان شعله‌ور گشت با چهار مشعل دیگر، با اقدام رفقای ما که بدن‌هایشان را با گرسنگی در آستانه مرگ قرار دادند، مبارزه آزادیخواهانه ما را از کنج زندان، در کوهستان‌ها طنین انداز نمودند. با مقاومتی که با پیشاهنگی کمال پیر، محمد خیری دورموش، عاکف ییلماز و علی چیچک مبارزه آزادیخواهانه خلق کرد پیشاپیش پیروزی خود را اعلام داشته است.

  مبارزه ما که طی 37 سال رشد کرده و در خاورمیانه و در سرتاسر جهان گسترش یافته است، با پیشاهنگی خط مقاومت روزه بزرگ مرگ  در 14 ژوئیه  بسط و توسعه یافته است. این خط فدایی و ایثارگرانه در کوهستانهای کردستان، مبارزه گریلا، نبرد برای آزادی زنان و ذهنیت ملت دمکراتیک را خلق کرده است. خط مقاومتی که مسیر کمال تا لیلا گوون را پیموده است، علیه نمادهای همان دولت فاشیست و قاتل و انکارگر ترک، با اعتصابهای غذا پیروزی اراده را اعلام داشته است. این اراده، ارادەای است که آزادی رهبر آپو را تحقق خواهد بخشید، فاشیسم را درهم خواهد شکست و حیات آزاد را خواهد آفرید. مقاومتی که نقش خود را بر سال 2019 زده است، نشان داد که روح پ.ک.ک بە اندازەى است کە انسانها امادە اند برای ان جانفدایى بکنند و جان خودشان را فدای روح پ.ک.ک بکنند.خواهان کردایتی آزاد و حیات آزاد بوده و در این راه بدون هیچ تردیدی به پیروزی دست خواهد یافت.

  مبارزه آزادیخواهانه ما که قریب به نیم قرن است تداوم دارد، اکنون در برهەهای حساسی قرار گرفته است. جنبش ما که در مرکز جنگ سوم جهانی قرار گرفته است و از آلترناتیفی برای حل آن برخوردار است، هدف سیستم‌های استعمارگر و قاتلان بین‌المللی قرار گرفته است. در این مقطع که خلق کرد، با ارزش‌های خود، سیستم خود، آزادیخواهی و مبارزه اجتماعی را خلق کرده است، باید تمامی حملات اشغالگرانه، قاتلانه‌ای را که از خارج بر وی تحمیل می‌شود ناچار است دفع نماید. خط مقاومتی که با روح 14 ژوئیه به منصه رسیده است، واقعیت خلق انقلابی و رزمنده را خلق کرده است که می‌تواند علیه هر گونه حمله و توطئه‌ای به مقاومت دست بزند.

  ارتش فاشیست ترکیه که با اشغال جنوب کردستان، به اتحاد و موجودیت ملی کردها حمله‌ور شده است و انقلابیون پیشاهنگ و قهرمان این خلق، رفیق هلمت را به شهادت رسانده است، بدون هیچ تردیدی در کوهستان‌های کردستان با شکست مواجه می‌شود. بدینوسیله از زنان جنوب کردستان و از زنان آزادیخواه در هر چهار بخش کردستان که به مبارزه دست می‌‌زنند درخواست می‌کنیم که اتحاد ملی را در سطح زنان کردستان، خلق کرد و علیه نیروهای استعمارگر و اشغالگر، هر حوزه‌ای را به عرصه مقاومت تبدیل کنند. به منظور ایجاد پیشاهنگی اتحاد ملی کردها از تمامی زنان دعوت می‌کنیم به این مقاومت بپیوندند. از نیروهای میهن دوست، انقلابی و دمکراتیک دعوت می‌کنیم که با روح 14 ژوئیه ،  مبارزه‌ای رادیکال علیه فاشیسم را در تمامی عرصه ها به پیش برده و با این روحیه به مقاومت دست زنند.

  خلقمان و زنان ما که از عزمی نستوه برای دستیابی به پیروزی خط مقاومت و آزادی برخوردار هستند باید با روح 14 ژوئیه به پا خاسته و در جنوب کردستان علیه اشغالگری، در شمال کردستان و سرتاسر جهان علیه کشتار و اقداماتی که فرادستی مردان را تحمیل می‌کند، بپاخیزند. زمان آزادی زنان فرارسیده است. آزادی زنان با خط مشی مقاومتی که از روح پ.ک.ک و پاژک نشات کرفته است به موفقیت دست می‌یابد. ما شهدای بزرگمان را با احترام و ادای دین به یاد آورده و اعلام می‌داریم که با گرامیداشت یاد و خاطره آنان، آزادی رهبرمان و انقلاب زنان را بدون هیچ تردیدی عملی خواهیم کرد."