پلیس ترکیه منزل لیلا گووَن را با خودروهای زرهی محاصره کرد

منزل لیلا گووَن رییس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در بخش رزان شهر آمَد تحت محاصره نیروهای پلیس ترکیه قرار گرفته است. گوون از ٨ نوامبر ٢٠١٨/ ١٧ آبانماه ١٣٩٧ در محکومیت حصر اوجالان دست به اعتصاب غذا دست زده است.

برپایه‌ی گزارش‌ها خانه لیلا گوون که در محکومیت حصر عبدالله اوجالان از ١۶٩ روز پیش در اعتصاب غذا بسر می‌برد از سوی پلیس ترکیه با خودروهای زرهی محاصره شده است. چماقداران پلیس ترک خیابان‌های منتهی به بخش رزان را تحت نظر قرار داده و در اطراف خانه گوون نیروهای پلیس ضد شورش و نیروهای ویژه مستقر کرده‌اند.

 

رژیم ترکیه از ترس قیام خلق کرد تدابیر امنیتی شدیدی را در بخش رزان به مرحله اجرا گذاشته‌ است.