پژاک: رفیق هلمت شخصیتی آزادی خواه و انقلابی ملی بود

مجلس پژاک درباره‌ی شهادت دیار غریب (هلمت)‌ عضو شورای رهبری ک.ج.ک بیانیه‌ای را منتشر کرد.

  مجلس حزب زندگی آزادی کردستان پژاک درباره‌ی شهادت دیار غریب (هلمت) عضو شورای رهبری ک.ج.ک بیانیه‌ای را منتشر کرد.

  در بیانیه‌ی پژاک آمده است، " رفیق هلمت هم در جنوب و هم در تمامی بخش‌های دیگر کردستان کادری پیشاهنگ بود که تمامی زندگی خویش را در راستای مبارزه و فعالیت برای خلق خویش فدا نمود."

  پژاک اعلام کرد، " در برهه‌ای که اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان به سطحی وخیم رسیده است، حملات اشغالگرانه‌ گسترده شده و از جاده، دشت و کوهستان‌های کردستان خون سرازیر شده است، بخشی از قدرت‌ و جریانات جنوب کردستان با هدف حفظ منافع خانوادگی و حزبی خویش در برابر این واقعه سکوت کرده و بخشی هم به همکاری و غلامی دشمنان پرداخته‌اند. مطمئن هستیم که نه تاریخ و نه خلق کردستان این موضع نادرست را از یاد نخواهند برد. "

  متن بیانیه‌ی پژاک به شرح زیر است:

  " شهادت عضو شورای رهبری ک.ج.ک و کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک برای تمامی خلق کرد و به ویژه خلق جنوب کردستان درد و مصیبتی بزرگ است. این شهادت که به دست خائنین و غلامان انجام شد جراحتی دیگر را بر قلب هر کردی و بویژه کرد‌های جنوب و شرق کردستان وارد ساخت. به همین دلیل هرگونه حمله‌ی اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه و همکاری خائنان و همکاران کرد آن را محکوم می‌نماییم.

  رفیق هلمت هم در جنوب و هم در تمامی بخش‌های دیگر کردستان کادری پیشاهنگ بود که تمامی زندگی خویش را در راستای مبارزه و فعالیت برای خلق خویش فدا نمود. در هر برهه‌ای از زندگی و مبارزات خویش آرزومند اتحاد کردها بود. برای دستیابی به این هدف پرچم مبارزات انقلابیونی بمانند شهید علی عسکری، آرام، مامه ریشه، سیروان و ویان را به اهتزاز درآورده و بر اساس اندیشه‌ی رهبر آپو تا آخرین لحظات از زندگی با معنای خویش به الگویی برای شخصیت انقلابی ملی و انسانی مبدل شد.

  در برهه‌ای که اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان به سطحی وخیم رسیده است، حملات اشغالگرانه‌ گسترده شده و از جاده، دشت و کوهستان‌های کردستان خون سرازیر شده است، بخشی از قدرت‌ و جریانات جنوب کردستان با هدف حفظ منافع خانوادگی و حزبی خویش در برابر این واقعه سکوت کرده و بخشی هم به همکاری و غلامی دشمنان پرداخته‌اند. مطمئن هستیم که نه تاریخ و نه خلق کردستان این موضع نادرست را از یاد نخواهند برد.

  مراتب تسلیت خویش را به خانواده‌ی شهید، خلق کرد و به ویژه خلق جنوب کردستان و تمامی همراهان و رفقا اعلام می‌داریم، از تمامی خلقمان در هر چهار بخش کردستان درخواست می‌کنیم از راه مبارزات شهید هلمت جبهه‌ی مبارزات را علیه فاشیسم و خیانت قدرتمندتر نموده و با مشارکت فعالانه در مبارزات، اشغالگری و خیانت را نابود سازند. بدون شک قبل از هر شخصی وظیفه‌ی زنان و جوانان است که پرچم مقاومت و مبارزات علیه دشمنان و خط خیانت به اهتزاز درآورند.

  بار دیگر در شخص رفیق هلمت با آرمان  تمامی شهدای راه آزادی تجدید میثاق می‌کنیم و تا دستیابی و به موفقیت رساندن اهدافشان با نیرو و روحیه‌ای بیشتر به مبارزات خویش ادامه خواهیم داد."