پیام تبریک کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار به مناسبت عید فطر

کمیته‌ ادیان و باورداشت‌های جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان در پیامی عید فطر را به تمامی کردستانی‌ها و مسلمانان تبریک گفته است.

کمیته‌ ادیان و باورداشت‌های جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان در پیامی عید فطر را به تمامی کردستانی‌ها و مسلمانان تبریک گفته است.

 

در آغاز پیام آمده است:"مسلمانان جهان در حالي عيد فطر را جشن مي‌گيرند كه خاورمیانه و در راس آن کردستان اشغال شده و جنگ و درگیری روزانه جان انسان‌ها را می‌گیرد.

 

عيد فطر با توجه به ظلم و ستم و اشغال كنوني در كردستان و خاورميانه تنها در صورتي مي‌تواند در راستاي اسلام حقيقي باشد كه نویدگر آزادی و عدالت باشد، تمامي اديان و باورداشت‌ها برادرانه و مبارزه‌جويانه متحد گشته و مبارزات آزايخوهانه و دموكراسي‌طلبانه را با زدودن جنگ و كشتار از رخسار ميهن‌شان به اوج برسانند. اين مبارزه، مصداق گفته حضرت محمد است كه«اگر خاك و وطن ملتي تحت اشغال باشد، ايمان آن ملت راستين نخواهد بود» لذا مبارزه در راه آزادی را راه صحيح دانسته است. در این میان ملت كُرد بيش از همه در چنگال جنگ‌طلبان جنگ جهاني سوم، بويژه قدرت‌هاي منطقه‌اي ايران، تركيه، سوريه و عراق گرفتار آمده است. در ايران مطالبات ملت‌هاي كُرد، فارس، آذري، بلوچ، عرب و... نادیده انگاشته می‌شود و کلیت جامعه ایران از امنيت مدني، جاني و اقتصادي برخوردار نیست. مبارزات آزاديخوهانه ملت‌هاي ايران كه از دي ماه سال ١٣٩۶ به اوج خویش رسیده است امروز بصورت نارضايتي‌ها و اعتصابات مختلف ادامه دارد. مطالبات برحق و فریاد آزاديخواهي ملت‌ها در آستانه‌ی عيد فطر بایستی به اوج خویش برسد تا آغاز پایانی باشد بر بيكاري، گرسنگي، بحران و چه‌بسا تداوم تبعيض سياسي و ظلم و ستم در ایران. تنها راه رهايي ملت كُرد در هر چهاربخش كردستان و خلقهای ايران مبارزه و اقدام دموكراتيك تا رسيدن به نتيجه است. تهديدهاي خارجي ابرقدرت‌ها و تهديدهاي داخلي نیروهای محافظه‌كار هيچكدام رهیافت بحران‌هاي هولناك اقتصادي، سياسي و اجتماعي دامنگير خلقهای ایران نبوده و نخواهد بود. "

 

کودار در پایان ضمن با تبریک عید فطر گفته است:" جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كردستان(كودار) ضمن فراخواندن خلقهای خاورميانه، بويژه كوردستان و ايران به انجام وظایف انسانی و دینی خود در راستای برقراری آزاد و برابری، عید فطر را به همه‌ی مسلمان تبریک عرض می‌نماید. بر این باوریم که در بحبوحه جنگ بنيان‌برانداز كنوني، اعیاد و در میان عيد فطر می‌تواند نقطه عطفي برای دستیابی به آزادي، عدالت، دموكراسي و برادري خلق‌ها باشد."