پیام صوتی اعتصاب‌گران غذای زندان آمَد

... هر چه می‌خواهد بشود تا آخرین نفس برای پایان حصر رهبری مقاومت می‌کنیم. از تمامی خلق می‌خواهیم، در این مرحله سکوت نکنید و آنچه از دستتان می‌آید انجام دهید ...

جنید اصلان زندانی سیاسی که از ۵۵ روز در محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده است پیامی صوتی به خارج از زندان ارسال کرد، اصلان می‌گوید:"دولت ترک در تلاش است تا ما را در حصر قرار دهد اما رهبری روح و جان ماست، با الهام از روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه ١٩٨٢ مقاومت می‌کنیم."

 

حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در زندان امرالی هنوز هم ادامه دارد. لیلا گوون رییس مشترک ک.ج.د و پارلمانتار ه.د.پ جولمرگ برای پایان دادن به حصر از ٩٣ روز پیش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. همچنین بیش از ٢٩١ زندانی سیاسی جنبش آزادیخواهی کردستان در زندان‌های رژیم غاصب ترک در همبستگی با لیلا گووَن دست به اعتصاب غذا زد‌ه‌اند.

 

جنید اصلان زندانی سیاسی کردستانی از ١۶ دسامبر ٢٠١٨ در زندان آمد دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و روز گذشته پیامی صوتی به خارج از زندان ارسال کرده است.

 

اصلان از سال ٢٠١۶ در زندان رژیم ترک بسر می‌برد. وی در پیام صوتی آخرین وضعیت زندانیان اعتصابی و هدف آنان را افکار عمومی در میان گذاشت.

 

متن پیام صوتی اصلان به این شرح است:

"ما ۵ تن از رفقا به عنوان گروه اول ۵۴ روز است که در اعتصاب بسر می‌بریم. قبل از همه به تمام رفقایی که در اعتصاب هستند سلام می‌فرستم. هدف ما پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان است. حصر و انزوای رهبر آپو هیچ مبنای حقوقی، اخلاقی و انسانی ندارد. برای پایان حصر به مقاومت خویش ادامه می‌دهیم. لازم است همه این خصوص را درک کنند. تحت هیچ شرایطی حصر را نمی‌پذیریم. ما خواهان شکستن حصر هستیم. [رژیم ترک] در تلاش است حصر را امری طبیعی جلوه دهد. اما ما به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی حصر را قبول نکرده و نخواهیم کرد. علیه حصر مقاومت ما تا پایان ادامه دارد."

 

سکوت نکنید

رهبر آپو امروز همچون جان ما و روح و نفس ماست. رهبر آپو نمود آزادی ماست. برای این منظور هر چه می‌خواهد بشود تا آخرین نفس برای پایان حصر رهبری مقاومت می‌کنیم. از تمامی خلق می‌خواهیم، در این مرحله سکوت نکنید و آنچه از دستتان می‌آید انجام دهید. از کودک ٧ ساله تا سالمندان ٧٩ ساله هر چه که در توان دارید به عمل بگذارید. ما هم در این راستا به مبارزه ادامه می‌دهیم.

 

با الهام از روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه ٨٢ به مبارزه ادامه می‌دهیم

می‌خواهم بگویم همچنانکه رفقای ما در زندان آمد حماسه ١۴ ژوئیه را آفریدند و پیروز شدند، ما نیز همان راه را در پی گرفته‌ایم و با همان فکر و اندیشه به پیروزی می‌رسیم.

 

همه باید حصر را بفهمند

اکنون گفتن عبارت "بدون رهبری زندگی میسر نیست" صرفا یک شعار برای ما نیست. زیرا رهبری برای ما هوای تنفس، جان و روح ماست. وی ٢٠ سال مدید در سلولی تنگ و تاریک مقاومت کرده و با تمام توان به ما جسارت می‌بخشد. می‌خواهند ما را از تنفس و رهبری محروم کنند. ما هرگز چنین چیزی را نمی‌پذیریم. لازم است در این مرحله هر فردی اهداف [رژیم ترک] از حصر رهبری را بفهمد و بر علیه آن مقاومت کند. سکوت جایز نیست. زمان زمانِ سکوت نیست. روز در خانه نشستن نیست. پیشتر هم خلق علیه فشار و حصر بر رهبر آپو مقاومت کرده‌اند. ما بر این عقیده‌ایم که خلقمان امروز هم مقاومت می‌کنند. زیرا پیشاهنگان یادمان دادند که 'مقاومت زندگیست' و به پیروزی رسیدند. ما هم امروز می‌گوییم مقاومت زندگیست و به پیروزی می‌رسیم."

 

زندانیان را شکنجه می‌کنند

اصلان در ملاقات با خانواده‌اش گفت که مسئولان زندان روزنامه ینی‌یاشام- زندگی نوین را به آنان نمی‌دهند و حقوق زندانیان را نقض می‌کنند. به گفته اصلان هم‌بندی‌های وی مداوما مورد جزای نگهبانان و مسئولان حبس قرار می‌گیرند.