پیشمرگان دیرین علیه اشغالگری ترکیه به قندیل رفتند

گروهی از پیشمرگان دیرین جنوب کردستان به قندیل رفته و اعلام کردند، همراه با نیروهای گریلا خواهند بود.

  اعتراضات خلق جنوب کردستان علیه اشغالگری دولت ترکیه در خاکورک افزایش می‌یابد. پیشمرگ‌های دیرین علیه اشغالگری به تکاپو افتادند.

  گروهی از پیشمرگان دیرین در اعتراض به اشغالگری دولت ترکیه و سکوت حکومت اقلیم کردستان به قندیل رفته و بیانیه‌ای قرائت نمودند. پیشمرگان در مقابله با اشغالگری اعلام کردند همراه با نیروهای گریلا خواهند بود و از حکومت جنوب کردستان درخواست کردند به سکوت خود پایان دهد.

  همراه به نیروهای گریلا هستیم

  پیشمرگ دیرین هاوکار کاوه با قرائت بیانیه‌ای اعلام کرد، " دولت ترکیه خاک جنوب کردستان را اشغال می‌کند و در برابر آن حکومت جنوب کردستان سکوت کرده است. از حکومت درخواست می‌کنیم در برابر این اقدامات اشغالگر و نابودگر بایستد. پیشمرگان دیرین در برابر این اشغالگری سکوت نکرده و اعلام می‌کنیم همراه با برادر و خواهران گریلای خویش هستیم. "

  پیشمرگان دیرین با جوانان شرکت کننده در کنش سپر انسانی دیدار کرده و حمایت خود را از آن‌ها اعلام نمودند.