پ.د.ک در منطقه‌ی رکانی از سپاه ترکیه محافظت می‌کند

حزب دمکرات کردستان پ.د.ک تعدادی از روستاهای منطقه‌ی رکانی را به ارتش ترکیه واگذار کرده است. همچنین با هدف محافظت از نظامیان ترکیه به حفر خندق پرداخته است.

  حزب دمکرات کردستان به واگذار نمودن خاک جنوب کردستان به ارتش ترکیه ادامه می‌دهد. در هفته‌ی گذشته پ.د.ک چندین روستای منطقه‌ی رکانی واقع در شیلادزه در استان دهوک را به ارتش اشغالگر ترکیه تسلیم کرد.

  اقدامات پ.د.ک تنها به واگذار نمودن خاک کردستان به ارتش ترکیه محدود نشده بلکه با دستور ترکیه و برای محافظت از ارتش اشغالگر آن در روستای سیره در منطقه‌ی رکانی به حفر خندق در اطراف پایگاه‌های ترکیه پرداخته است.

  اهالی منطقه از واگذاری مناطق آن‌ها به ترکیه و موضع پ.د.ک اعتراض کردند.

  اهالی این منطقه با هدف اطلاع رسانی به افکار عمومی جنوب کردستان و نهاد‌های مسئول، از حفر خندق در این منطقه تصاویری را گرفته و برای خبرگزاری فرات فرستاده‌اند.