پ.ک.ک در ۲۴مین سالروز شهادت زیلان یاد وی را گرامی داشت

شورای رهبری پ.ک.ک به مناسبت ۲۴ مین سالروز شهادت زیلان یاد و خاطر وی را گرامی داشته و اعلام کرد،‌" بار دیگر پیمان می‌بندیم تعهدمان نسبت به شیخ سعید همانند زیلان (ها) خواهد بود."

  شورای رهبری پ.ک.ک با انتشار بیانیه‌ای در ۲۴ مین سالروز شهادت زینب کناجی (زیلان) یاد و خاطر وی را گرامی داشت.

  در اعلامیەی شورای رهبری پ.ک.ک امدە است:

  "تنها با عملیات‌هایی که انقلابیون بزرگ قادرند به انجام برسانند، زمان و فرصت‌ها با مقاومتی پرمعنا و با فدایی بودن یکی گشته و بر اساس منافع ذاتی تغییر می‌یابند. اگر هدفی بلند و چشم‌گیر باشد، کنش، سازمان و جنبش نمی‌توانند کوچک، سبک و فلج باشد. بزرگی هدف همواره بزرگی عملیات را تعیین خواهد کرد. در پیکارمان برای انسانیت، هر کدام از آن‌ها باید گرامی داشته شوند، همانند این شجاعان که چنین برهه‌ای را به انجام رساندند، در تاریخ و خاطرمان جای گرفته و همانند ارزش‌هایی جاوید باقی خواهند ماند. در این چهارچوب، رفیق زیلان (زینب کناجی) که مبارزی پیشاهنگ و فدای است را در ۲۴مین سالروز شهادت وی گرامی می‌داریم. در شخص ایشان بار دیگر اعلام می‌داریم، دلسوز تمامی شهدای راه آزادی که به گونه‌ای فداییانه مقاومت نمودند و به شهادت رسیدند خواهیم بود و در با یاد و خاطرشان سر تعظیم فرو می‌آوریم. همچنین به مناسبت ۸۵مین سالروز قتل ریش‌سفید و اندیشمند تاریخمان شیخ سعید و رفقایش که در ۲۹ ژوئن ۱۹۲۵ اعدام شدند، استعمارگری را محکوم نموده و بار دیگر پیمان می‌بندیم تعهدمان نسبت به شیخ سعید همانند زیلان (ها) خواهد بود.

  رفیقمان زیلان (زینب کناجی) در عملیاتی که در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۶ به انجام رساند، ‌به ساده‌ترین راه ممکن به دوستان و دشمنان نشان داده است که تمثیل ژرفای در ایدئولوژی،‌ عاطفه و اندیشه می‌تواند تبدیل به زبان سازمانی از طریق فرد شود. برای دستیابی به زندگی آزاد، کین و نفرت بزرگ در برابر دشمنان بر اساس رد هر گونه عقب ماندگی به عنوان یک خط مشی در زمینه‌ی عملی منعکس داده است. این خط مشی ایدئولوژیک و فلسفیک بوده و در بالاترین سطح تمثیل احساسات است. آن‌هایی که با آن همراه می‌گردند و در عمل، زندگی، سازمان، طرز و سرعت خویش سعی می‌کنند که ایستاری مبارزاتی را پیشه نمایند، کسانی هستند که شخصیت سرافراز زیلان را تمثیل می‌نمایند.

  هیچ چیزی بمانند واقعیت شهید ساده و شفاف و بران نیست

  کسانیکه زندگی را دوست دارند چنین اقدامات بزرگی را انجام می‌دهند، کسانیکه زندگی خویش را رها نموده‌اند هرگز نخواهند توانست فعال و یا خواهان سازماندهی باشند. تنها کسانی که دردهای جامعه را در اعماق قلب خویش احساس می‌کنند، قادر هستند چنین عملیاتی را به انجام برسانند. کسانی که خواهان جامعه‌ای آزاد و بدور از هر نوع ستم و برده‌داری هستند، کسانیکه با عشقی بزرگ دلسوز جامعه‌ی خویش هستند،  کسانی هستند که " تا حد مرگ زندگی را دوست دارند."

  در روزها‌یی که دولت استعمارگر و فاشیست بهمراه رژیم آن، در هر جبهه‌ای علیه ارزش‌های جامعه‌یمان قرار گرفته است، بدور از هر‌گونه اخلاق و معیار انسانی، حمله کرده و سعی دارد میهنمان را از نو با ذهنیتی فاشیست اشغال نماید. تنها راه مقابله با استعمارگری این است که با هویت زیلان و با عملی بمانند زیلان قلب دشمن را نشان گرفت.

  به هر اندازه شرایط زحمت بوده و فرصتی وجود نداشته باشد‌‌، به هر اندازه اشغالگران حمله نمایند نیز، تنها باید عاشقان مبارزه در راه آزادی اعتقاد و عزمی راسخ داشته باشند تا در آن زمان همیشه مکان و زمانی را برای عملیات علیه استعمارگری و استعمارگران بیابند. بهای آن اگر پارچه نمودن جسم باشد و با آن زنجیرهای جامعه را بزداید و به شهادت برسد نیز، چنین خواهد بود.

  به همین دلیل می‌گوییم، هیچ چیز دیگری به اندازه‌ی واقعیت شهید ساده و شفاف و بران وجود ندارد. چنانکه شهدا به ما وعده داده‌اند، زندگی جدیدی را با آتش بدن خویش و خاکستر آن خلق می‌نمایند.

  قلبی که فریاد می‌زند و می‌گوید، " ادعای بزرگی برای زندگی دارم. خواستار زندگی معنادار هستم و عملی بزرگ داشته باشم. به دلیل علاقه‌‌ی وافرم به زندگی و انسان‌ها خواهان انجام چنین عملیاتی هستم. " همانند  آنچه مقاومت اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ در کارزار حصر را پایان دهیم، فاشیسم را نابود سازیم و کردستان را آزاد نماییم، نشان دادند. گریلاهای کردستان نیز که در هر قدم زندگی خویش، در هر ثانیه‌ در کوهستان‌ها، با ایستاری شرافتمندانه برای جامعه،‌ میلی‌متری عقب نرفته و زندگی خویش را فدا کردند، هیچگاه از یاد نخواهند رفت‌ و هیچ نیرویی نمی‌تواند در برابر عملیات آن‌ها بایستد.

  خلق کرد با بهایی گزاف به سوی آزادی می‌روند

  ما؛ خلق کردستان در برهه‌ای تاریخی بسر می‌بریم. در جغرافیایی که بر آن زندگی می‌کنیم بحرانی وجود دارد. بیش از هر زمان دیگری امکان ایجاد کردستانی دمکراتیک و آزاد در این بحران وجود دارد. قدرت‌های فاشیست استعمارگر با وقوف به این واقعیت، بمانند ضحاک(ها) علیه تمامی ارزش‌های خلق کرد که با خون و زندگی خویش ایجاد نموده‌اند حمله می‌کنند. برای گرداندن چرخ تاریخی به نفع خلق کردستان که خواهان زندگی دمکراتیک، اجتماعی و زندگی مشترک هستند و برای خلق‌هایی که خواهان زندگی بر اساس ملت دمکراتیک هستند، لازم است به مانند زیلان فکر کرد، احساس نمود و عمل کرد. بیش از هر زمان دیگری لزوم به پیروی از راه فدایی که زیلان‌ها با زندگی و ایستار عملی خویش به ما سپرده‌اند وجود دارد.  در زمانیکه خلق کرد با پرداخت بهایی گزاف بسوی آزادی حرکت می‌کنند، استعمارگرانی که خواهان سد نمودن این راه هستند و غلامان آن‌ها‌ که به آن‌‌ها حامی می‌گویند، دشمنی خویش را علیه خلقمان در تمامی زمینه‌ها می‌گسترانند.

  اگر می‌خواهیم در این برهه با رویی سفید خارج شویم، بایستی به صدای زیلان‌ها گوش فرا دهیم که می‌گویند، " من از تمامی بشریت درخواست می‌کنم، با کردستان همراه گردید، از آن حمایت نمایید، دل و مغز خویش را که با زنگار امپریالیسم ویران شده است را پاک سازید و به فریاد آزادی خواهی جامعه‌ای گوش فرا دهید." بایستی با تمامی نیروی خویش مبارزات آزادی خواهی را در دل و مغز خویش برپا ساخته و گرد هم آییم.

  بدین وسیله در زمانی رفیق زیلان (زینب کناجی) را در ۲۴ مین سالروز شهادت وی گرامی می‌داریم که مقاومت علیه فاشیسم از هر زمان نیرومندتر است. از تمامی خلق خویش درخواست می‌نماییم، علیه بردگی در مبارزات اتحاد ملی متحد گردید و از تمامی دوستان، سوسیالیست‌ها، دمکرات‌ها، مخالفین سیستم درخواست می‌کنیم در اتحاد دمکراسی یکی گشته تا که حصر را در هم شکنیم، فاشیزم را نابود سازیم و در مبارزات دمکراتیزاسیون ترکیه که با آزادی کردستان تحقق می‌یابد، درخواست می‌کنیم برای دستیابی به موفقیت با اندیشه و مقاومت در جبهه‌ای مشترک، مقاومت نمایید."