چهارمین روز آتش‌سوزی اراضی منطقه زاپ در پی حملات هوایی ارتش ترک

روز ۱۰ آگوست / ۱۹ مرداد در نتیجه‌ی حملات هوایی هواپیماهای جنگنده‌‌ی دولت اشغالگر ترک در روستاهای رنجبراخا و سیدا آتش‌سوزی روی داده و تاکنون ادامه دارد

   روز ۱۰ آگوست/ ۱۹ مردادماه در نتیجه‌ی بمباران هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر ترک به باغ و زمین‌های کشاورزی اهالی روستاهای رنجبراخا و سیدا در عرصه‌ی زاپ در جنوب کردستان زیان وارد شد.

   آتش‌سوزی که در نتیجه‌ی این بمباران‌ها روی داده است علیرغم تمامی تلاش اهالی منطقه تاکنون ادامه دارد.

   آتش‌سوزی در منطقه چیارش و کونیشکا در زاپ نیز گسترش یافته است و در نتیجه‌ی آن زیان بسیاری به باغ و زمین‌های کشاورزی وارد شده است