چهار تن از اعتصاب کنندگان آمد دستگیر شدند

​​​​​​​پلیس ترکیه در حمله به ساختمان مرکزی ه.د.پ در شهر آمد هفت نفر از شرکت کنندگان در اعتصاب غذا را دستگیر کرد

پس از آنکه پارلمانتاران ه.د.پ درسیم داغ، طیب تمل و مراد ساری‌ساچ و همچنین اعضای ه.د.پ سویجان یاشار، صالح جانسور، عصمت یلدز، صالح تکین، بلال ازگوزر، عبدالخالق کورت و یوسف آتش در دفتر ه.دپ در آمد علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد اعتصاب غذا کردند، پلیس ترکیه روز ٨ مارس /۱۷ اسفند به دفتر ه.د.پ حمله کرد و ۷ تن از اعتصاب کنندگان را دستگیر نمود.

 

دستگیر شدگان روز گذشته در دادگاه آمد محاکمه شدند. عبدالخالق کورت، یوسف آتش و صالح جانسور آزاد شدند. اما اما به درخواست دادستان عمومی به اتهام "عضویت در سازمان" سویجان یاشار، عصمت یلدز، صالح تکین و بلال ازگزر زندانی شدند.