چهار شهروند عفرینی دیگر ربوده شدند

رژیم اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن امروز ۴ شهروند عفرینی دیگر ربوده شدند. همچنین پیکر بیجان یک شهروند دیگر در یکی از روستاهای منطقه جندرس دیده شده است.

رژیم اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن امروز ۴ شهروند عفرینی دیگر ربوده شدند. همچنین پیکر بیجان یک شهروند دیگر در یکی از روستاهای منطقه جندرس دیده شده است.

 

حملات ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن علیه شهروندان عفرینی همچنان ادامه دارد.

 

گروه ضد بشری الحمزه وابسته به دولت ترکیه امروز ٣ شهروند اهل روستای عبدالوی منطقه شراوا و همچنین یک شهروند اهل روستای باسوته را ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

 

حسن حمزه، رزگار وَلید عمر، علی جَمو و عدنان جمو هویت ربوده شدگان اعلام شده است.

 

از سوی دیگر پیکر بیجان یک شهروند عفرینی نیز در روستای حَمام منطقه جندرس دیده شده است.