چهار شهروند کُرد شمال کردستان در اورمیه بازداشت شدند

چهار شهروند کرد شمال کردستان توسط نیروهای هنگ مرزی اورمیه بازداشت شدند

چهار شهروند کرد شمال کردستان توسط نیروهای هنگ مرزی اورمیه بازداشت شدند

 

خبرها حاکیست چهار شهروند کرد شمال کردستان توسط نیروهای هنگ مرزی ایران در اورمیه بازداشت شده اند.

 

به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، شامگاه ١۴ تیرماه، چهار شهروند کرد شمال کردستان درحالی که مشغول چرای احشام خود در منطقه "اسندره" ایالت اورمیه بوده اند از سوی نیروهای هنگ مرزی ایران بازداشت و به زندان مرکزی اورمیه منتقل شده اند.

 

هویت این چهار نفر "آدم میر"، "رشاد رسون"، "حبیب سورت" و "بایرام سورُن" اهل روستای مرزی "گلیشِم" واقع در شمال کردستان اعلام شدە است. گفتە می شود دو تن از افراد کە زیر سن قانونی هستند بە بند جوانان زندان اورمیه منتقل شده اند.

 

در همین رابطه هوشیار اوزسوی، مسئول روابط خارجە حزب دمکراتیک خلق ها و نماینده مردم آمد در پارلمان ترکیە و سعید دَدَه نماینده مردم جولمرگ در پارلمان این کشور با مراجعه به کنسولگری ایران در خصوص وضعیت چهار شهروند زندانی در اورمیە با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کردند.

 

آنان پیشنویسی در زمینه بازداشت این چهار نفر را نیز بە سفیر ایران تقدیم کردە و خواهان بررسی وضعیت بازداشت شدگان شدند.