ژان زیگلر: "اگر امروز چگوارا زنده بود به مبارزه در صفوف پ.ک.ک می‌پیوست"

یکی از نزدیکترین دوستان چگوارا در سخنان خود اظهار داشت که پ.ک.ک جنبش مقاومت مشروع است و افزود:"اگر چگوارا امروز زنده بود به پ.ک.ک می‌پیوست."

یکی از نزدیکترین دوستان چگوارا در سخنان خود اظهار داشت که پ.ک.ک جنبش مقاومت مشروع است و افزود:"اگر چگوارا امروز زنده بود به پ.ک.ک می‌پیوست."

 

ژان زیگلر جامعه‌شناس و نویسنده، مشاور ریاست کمیته مشاوره حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه نهاد تغذیه سازمان ملل از رفقای نزدیک رهبر انقلابی آمریکای لاتین ارنستو چگوارا با خبرگزاری فرات مصاحبه نمود

 

جنایت علیه بشریت در کردستان

زیگلر گزارشهای ماه مارس سال جاری سازمان ملل در رابطه با شهرهای شمال کردستان را خاطرنشان کرده و گفت:"دولت ترکیه در شهرهای شـمال کردستان به شیوه‌ای وحشتناک دست به جنایت علیه بشریت زد. جنایتی آنقدر بزرگ است که می‌تواند به محکومیت [رژیم] ترکیه در دیوان بین‌المللی دادگستری بیانجامد."

ایشان افزود:"لازم است شورای امنیت سازمان ملل پرونده وقایع شهرهای شمال کردستان را مورد ارزیابی قرار داده و با ارسال آن به دیوان بین‌المللی دادگستری موافقت نماید."

 

اوجالان باید آزاد شود

نامبرده اعمال رژیم ترکیه علیه رهبر خلق کُرد_عبدالله اوجالان را خاطرنشان کرد و بر آزادی اوجالان تأکید کرد. زیگلر تصریح نمود: "نگهداری اوجالان در زندان و رفتار رژیم ترکیه علیه ایشان به هیچ عنوان مشروع نیست. لازم است که کمیته بررسی نهاد حقوق بشر در سازمان ملل بخواهد که در رابطه با وضعیت عبدالله اوجالان تحقیق آغاز شود و برای آزادی اوجالان نقش خود را ایفا کند."

 

رژیم حاکم بر ترکیه نژادپرست است

زیگلر اردوغان را دارای افکار نژادپرستانه و دیکتاتور نامید و افزود:"الزامی است که حقوق سیاسی، مدیریتی و هویتی کردها پذیرفته شوند. لازم است بدون اتلاف وقت مذاکرات با پ.ک.ک آغاز شود و اوجالان هم آزاد شود. لازم است کسانی که در کردستان دست به جنایت علیه بشریت زده‌اند شناسایی شده و محاکمه گردند."

 

مواضع دولت آلمان احمقانە است

ایشان در ادامه قرار گرفتن نام پ.ک.ک در لیست سازمانهای تروریستی را مورد انتقاد قرار داد و افزود:"غیرقابل قبول است نیرویی را که بیش از همه در برابر داعش جنگیده همچنان در لیست مذکور باشد." زیگلر تصمیم دولت آلمان علیه پ.ک.ک را احمقانه نامیده و خاطرنشان کرد:"ممنوعیت پرچم و یا پوسترها به معنی انکار یک ملت است. آنچه باید در انزوا قرار داده شود خود رژیم ترکیه است. به نظر من اروپا باید ترکیه را مورد تحریمهای دیپلماسی و اقتصادی قرار دهد و چنین تحریم‌هایی لازم است تا زمان تحقق آشتی  ترکیه با کردها ادامه یابند."

 

پ.ک.ک جنبش مقاومت مشروع است

زیگلر اظهار نمود که حزب کارگران کردستان- پ.ک.ک همچون کنگره ملی آفریقا- آی‌ان‌سی تحت رهبری نلسون ماندلا جنبشی آزادیخواه و مشروع است. وی افزود:"پ.ک.ک جنبش آزادیخواهی خلقی است. پ.ک.ک جنبش آزادیخواهی مشروعی است که علیه نژادپرستی و ظلم می‌جنگد. همچون مقاومت فرانسوی‌ها علیه نازی‌ها. آشكارا می‌گویم؛ پ.ک.ک جنبش رهایی و آزادیخواهی است که مایه افتخار و تقدیر است. شایسته است که هر کسی از این جنبش حمایت کند."

 

اگر چگوارا زنده بود به پ.ک.ک می‌پیوست

ژان زیگلر که خود از نزدیکترین رفقای رهبر انقلابی اینترناسیونالیست ارنستو چگوارا است می‌گوید:"اگر چگوارا امروز زندگی می‌کرد به مبارزه در میان صفوف پ.ک.ک ملحق می‌شد. بدون شک چگوارا زیباترین نمونه مبارزه جنبش‌های آزادی و رهایی ملی است. یکبار دیگر تکرار می‌کنم؛ اگر زنده بود بدون شک به پ.ک.ک ملحق می‌شد و علیه رژیم‌های فاشیست، استبدادی و تروریست می‌جنگید."

 

ژان زیگلر کیست؟

ژان زیگلر در ١٩ آوریل ١٩٣۴ در شهر برن پایتخت سوئیس متولد شده است. جامعه‌شناس، سیاستمدار و نویسنده ژان زیگلر زندگی خود را وقف مبارزه کمونیسم و انقلاب نموده است. از رفقای نزدیک ارنستو چگوارا و در عین حال همیشه هدف رژیم‌های سرمایه‌دار و استعمارگر بوده است. ژان در حقوق و جامعه‌شناسی مدرک دکترا کسب کرد و در سالها در دانشگاههای ژنو و سوربون استاد کرسی جامعه‌شناسی بوده است. ایشان در دوره‌ای نماینده حزب سوسیالیست در پارلمان فدرال سوئیس را بر عهده داشت.