ژاکان باران شاعر ایلامی دادگاهی شد

​​​​​​​خبرگزاری فرات مطلع شده است که جلسه رسیدگی به اتهامات ژاکان باران شاعر ایلامی روز ١۵ بهمن/ ۴ فوریه برگزار شده است

روز ١۵ بهمن در جلسه دادگاە انقلاب ملکشاهی کیفرخواست ژاکان باران توسط قاضی قرائت گردید. وکلای باران در مورد توهین بە مقدسات اعلام کردند؛"اتهام تازه جزء اتهامات اولیە نبوده و موکلشان راجع بە این مورد تفهیم اتهام نشدە و شاکی نداشتە و تحقیقاتی هم انجام نشدە است."

 

قاضی پرونده با ناقص خواندن پروندە بر لزوم تحقیقات بیشتر در رابطه با موارد اتهامی تازه تأكید کرده است.

 

ژاکان باران بە نشر اکاذیب و تبلیغات علیە نظام متهم شده است. وی مدارک مورد استناد دادستانی را تنها اسکرین شات‌های کانال‌های تلگرامی نامید که او آنها را اداره نمی‌کند.

 

بنابر گفته یکی از نزدیکان باران، قاضی پرونده طی روزهای آتی حکم این فعال ادبی ایلام را اعلام می‌کند.

 

شایان ذکر است که ژاکان باران در دی‌ ماه ١٣٩۶ توسط اطلاعات رژیم بازداشت شد و ١۵ روز تحت بازجویی قرار گرفته بود.