کارایلان: اجازه نخواهیم داد دولت ترکیه جنوب کردستان را اشغال نماید

مراد کارایلان فرمانده قرارگاه مرکزی ه.پ.گ با اشاره به مقاومت نیرومند نیروهای گریلا در برابر توطئه‌ی دولت ترک برای اشغال جنوب کردستان اعلام کرد، " تا هنگامیکه مقاومت گریلا وجود داشته باشد، دولت ترکیه قادر نخواهد بود بر اساس امیال خویش پیشروی کند. "

  مراد کارایلان فرمانده قرارگاه مرکزی دفاع از خلق ن.پ.گ با شرکت در برنامه‌ی ویژه‌ی رادیو دنگ ولات درباره‌ی مسائل اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان، سیاست‌های جنگ ویژه در درسیم و طرح تجدید ساختار گریلا  سخن گفت.

  مراد کاریلان اعلام کرد، " دشمن با راهکار خویش می‌خواهد تپه‌های استراتژیک را بدست آورده و بر جنوب کردستان سلطه نماید. اما این به معنای تحقق چنین چیزی نیست. زیرا تا به این اندازه نیرو ندارند.

  به همین دلیل می‌خواهند نقشه‌یشان را قدم به قدم توسعه دهند. چون در مقابل آن‌ها مقاومت نیرومند نیروهای گریلا وجود دارد. برای مثال اکنون شکیف را گرفته‌اند اما در پشت شکیف مناطق گلیشیم، قبرا زاهر، شهید احمد و شهید بریتان قرار دارند و در خنیره نیز گریلا قرار دارند. چنین نیست که دشمن تمامی خاکورک را به اشغال درآورده باشد. دشمن در تپه‌هایی که کسی در آن‌ها قرار ندارد مستقر می‌شود. اکنون نیز از گلیه آره تا پشت ارموش و اطراف شکیف را گرفته‌اند.

  سعی دارند که در این مناطق مستقر شوند. چند روز قبل نیروهای گریلا در تپه شهید ساریا در پشت ارموش عملیاتی را به انجام رساندند. این تپه پشت شکیف قرار  دارد اما عملیات نیروهایمان ادامه دارد. به همین دلیل دشمن نمی‌تواند به راحتی حرکت کند. خواهان استوار نمودن جایگاه خود در مناطق اشغال شده هستند. اگر در مکانی گریلایی را ببینند با پهپادهای جاسوسی و بالگردهای نظامی در برابر این مناطق از خود محافظت می‌کنند. اگر چنین نباشد، نظامیان قادر نخواهند بود که در این مناطق باقی بمانند، در آن زمان نیروهای گریلا آن‌ها را نابود خواهند کرد.

  دولت ترکیه می‌داند که در جنوب کردستان شکست خواهد خورد

  دولت ترکیه خواهان اشغال جنوب کردستان است، اما در برابر آن‌ها مقاومت نیرومندی نیز وجود دارد. نخواهند توانست به هر مکانی وارد شوند. چرا من چنین می‌گویم؟ بعضی‌ها چنین ارزیابی کرده‌اند که دشمن از محلی وارد شده و از محلی دیگر خارج می‌شود. اما دولت ترکیه چنین نیرویی را ندارد. آن‌ها در جنوب کردستان خواهان ایجاد اختلاف میان سازمان‌های کرد و تضعیف آن‌ها هستند.

  تا زمانیکه مقاومت گریلا وجود داشته باشد دولت ترکیه قادر نخواهد بود به اندازه‌ای که خواهان آن‌ است پیشروی نماید. چون تاکنون نیروهای گریلا یک کیلومتر نیز از آن‌ها دور نشده‌اند، همیشه نیروهای گریلا در اطراف آن‌ها هستند. گریلا در میان دشمنان قرار دارد، دشمن هر مکانی را اشغال کرده باشد، گریلا نیز در آنجا قرار دارد. اشغال جنوب کردستان به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. دولت ترک می‌داند که اگر در مدت کوتاهی تمامی جنوب کردستان را اشغال نماید، نابود خواهد شد. ژنرال‌های آن‌ها به خوبی بر این مسئله واقفند. به همین دلیل هر باره بخشی را اشغال می‌کنند  و می‌خواهند که بخش به بخش پیشروی نمایند. در این کارزار به شکیف آمده و گلیه آره را اشغال کردند. همچنین می‌خواهم اعلام نمایم، دشمن آگاهانه این مناطق را هدف قرار داد.

  چون آن‌ها می‌دانستند نیروهای گریلا در این مناطق آماده‌کاری زیادی ندارند، به این مناطق حمله کرد. اگر رفقا در این مناطق به خوبی آماده کاری می‌کردند، دشمن به راحتی در این مناطق مستقر نمی‌شد. اما ما گریلا هستیم، برایمان مهم نیست. دشمن می‌تواند بیاید و در بعضی از مناطق مستقر شود. با شیوه‌ی مبارزه‌ی جدید گریلا، با نبرد تیم‌های فوق حرفه‌ای، با طرز و تاکتیک‌های مختلف دشمن را فلج می‌کنیم. می‌توانیم هر کارزار دشمن را متوقف نماییم و جلوی آن را بگیریم. گریلاها در خاکورک تلاش‌هایی دارند. نمی‌توانم بگویم این تلاش‌ها بسیار خوب هستند و یا بسیار بد. رفقا تلاش می‌کنند، در سطحی مشخص مقاومتی بامعنا وجود دارد. مهمترین آن‌ها این است که آماده‌کاری بلند مدت رفقا وجود دارد، این حایز معنا و اهمیت است.

  جنگ دشوار خواهد بود

  بار دیگر اعلام می‌کنم، دشمن تنها بخشی از خاکورک را به اشغال درآورده است و در این مناطق مستقر شده است. دشمن پس از مستقر شدن در این مناطق امکان دارد که پیشروی نماید. ممکن است بخش‌هایی دیگر از خاکورک را اشغال کرده و به طرف خنیره برود. ممکن است که به سوی مناطق دیگر نیز برود. چنین احتمالاتی وجود دارند. اما تا آخرین نفس خویش در برابر اشغالگری دولت ترکیه مقاومت می‌نماییم.

  تمامی خلقمان و بویژه خلق جنوب کردستان بدانند که ما؛ پ.ک.ک و ه.پ.گ که نیروی فدایی پ.ک.ک است، اجازه نخواهیم داد دولت ترکیه جنوب کردستان را اشغال نماید. در این مکان جنگی استراتژیک انجام خواهیم داد. این نبردی معمولی نبوده بلکه جنگی بسیار دشوار خواهد بود. چون دشمن تاکنون به نقاط استراتژیکی که برایمان بسیار مهم هستند نرسیده است. اگر به این مناطق برسد جنگی بزرگ روی می‌دهد.

  در این چهارچوب آماده‌کاری‌ رفقایمان وجود دارد. در ابتدا نمی‌خواهم چیزهای بزرگی بگویم. اما مصمم هستیم مقاومت نماییم، مقاومتی تاریخی. با این مقاومت می‌خواهیم  در برابر دولت ترکیه به پیروزی بزرگی دست یابیم. حساب ما چنین است و برنامه‌ریزی ما نیز بر این اساس است.

  کسانیکه همکاری نمی‌کنند، مانعی ایجاد نکنند

  دشمن خودرو غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، از راه ایجاد کشمکش و تنش خواهان ایجاد اخلال گریست. تمامی سیاستمداران جنوب کردستان، تمامی خلق میهن دوستمان و تمامی جوانان کردستان بدانند که در مقابل اشغالگری مقاومتی تاریخی و مدرن انجام خواهیم داد. نباید هیچ کسی برایمان مشکلی ایجاد کند. آنهایی که می‌توانند، از ما حمایت کنند. آن‌هایی که حمایت نمی‌کنند، نباید مانعی برایمان ایجاد کنند.

  اکنون سازمان استخبارات ترکیه " میت" در هر مکانی خواهان جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی ماست. بر اساس این اطلاعات حملات هوایی انجام می‌دهند. به همین دلیل بایستی هیچ کسی اطلاعاتی به دشمنان ندهد و آنهایی که به دشمن اطلاعات می‌دهند را باید از خود دور کنند. بایستی در برابر کسانیکه برای دولت ترکیه جاسوسی می‌کنند، موضعی اتخاذ نمایند. در این راستا اگر خلقمان از ما حمایت کنند، در زاپ و خاکورک دولت فاشیست ترکیه را درهم می‌شکنیم. حسابی تاریخی از آن‌ها خواهیم گرفت. در این زمینه آماده‌کاری داریم.

  از تهدید و جنگنده‌های دشمن نمی‌ترسیم. دولت ترکیه تنها با هواپیماهای جنگنده علیه ما می‌جنگند. ما هم بر این مسئله تامل می‌کنیم که چگونه هواپیماهای جنگنده‌ی دشمن را پوچ ساخته و آن‌ها را بر زمین نابود کنیم. ما بر این مسئله تامل می‌کنیم. بر این اساس تا آخرین لحظه مقاومت خواهیم کرد و مقاومتمان گسترش خواهد یافت.

  برنامه‌ی تجدید ساختار گریلا

  در این زمان به برنامه‌ی تجدید ساختار گریلا بسیار اهمیت می‌دهیم. برهه‌ی قبل به ما نشان داد که اگر در میان نیروهای گریلا تغییراتی بزرگ ایجاد نماییم، از راه و روش‌های کلاسیک گذشته و خط مشی گریلایی جدید را عملی کرده و پیروز خواهیم شد. به همین دلیل به این برنامه بسیار اهمیت می‌دهیم. یک سال بر آن تمرکز کرده‌ایم. می‌دانیم که بسیاری از رفقا از این مسئله آگاه هستند. تجدید ساختار گریلا در دستور کارمان قرار دارد.

  در این شیوه‌ی جدید، گریلای آماده زمانیکه به شکل نیمه مستقل حرکت کنند، در نبرد بزرگتر خواهد بود. مثال‌هایی از این مسئله در عمل انجام شده‌اند. عملیات بزوکه در آواشین مثالی قابل توجه است. در مکانیکه تعداد بسیاری از نیروهای دشمن وجود دارند، با راهکار تیم‌های هماهنگ، گریلا در میانه‌ی روز ضربه‌ی مهلکی را بر دشمن وارد ساخته و ۶ سلاح را از روی جنازه‌ی آن‌ها برداشت.

  مثال‌هایی در مناطق دیگر نیز وجود دارد. با ژرفا و حاکمیت در شیوه‌ی جدید نتایج بیشتری بدست خواهند آمد. بر این اساس تاثیرگذارترین نوع دفاع، دفاع فعالانه است. نیرویی که همواره در حال عملیات باشد، هم دشمنان را متلاشی می‌سازد و هم نیرو خود را تضمین می‌کند.

  دشمن خواهان گسستن درسیم از کردستان است

  امروز دولت ترکیه اعلام کرد، در عرصه‌ی درسیم از روز  ۱ تا ۱۵ ژوئیه / ۱۰ تا ۲۴ تیر عبور و مرور ممنوع خواهد بود. دشمن با توطئه‌ای ویژه خواهان گسستن درسیم از کردستان است. می‌خواهد نیروهای گریلا را از درسیم براند، سیاست همگون سازی را تعمیق بخشیده و درسیم را از کردستان جدا سازد.

  تعدادی از فعالان ارگنکون (دولت مخفی یا پشت‌پرده در ترکیه) در درسیم و حومه‌ی آن قرار دارند. تعدادی از باقی ماندگان شوو‌ن‌های "قزل الماجی – رویای تورانیزم" وجود دارند. از راه آن‌ها خواهان تشکیل شبکه‌ای اطلاعاتی هستند. معلوم شده است که این افراد در بعضی اوقات با نقاب چپگرایی حرکت می‌کنند. نقشی خطرناک  را علیه جنبش چپ ترکیه و جنبش آزادی خواهی کردستان بر عهده گرفته‌اند. سعی دارند از راه کسب اطلاعات به رفقای جنبش متحد انقلابی خلق‌ها ه.ب.د.ه، انقلابیون چپ‌ و ه.پ.گ ضربه وارد کنند. بایستی رفقای انقلابیمان و خلقمان در درسیم در این رابطه هشیار باشند. دولت اشغالگر ترکیه خواهان اعمال توطئه‌ای ویژه‌ علیه درسیم است. همانگونه که آتاکان ماهیر فرمانده‌ی ارجمند درسیم می‌گفت، باید در عصر فضا زندگی کنیم. بایستی به گریلاهای مدرن عصر جدید مبدل گردیم. بایستی رفقایمان در درسیم سیاست‌های دشمن را بخوبی درک کرده و دربرابر این سیاست‌ها شیوه‌ی جدید گریلا را توسعه دهند.

  رفقای دریای سیاه به کابوس دولت ترکیه مبدل شده‌اند

  دشمن می‌گوید که اگر به نیروهای گریلا در درسیم ضربه وارد کنم، نیروهای گریلا در مناطق دریای سیاه را نابود خواهم کرد. مثل اینکه در دریای سیاه گریلایی را باقی نگذاشته‌اند. اما اگر گریلا در این مناطق نمی‌بود ماه‌ها در دریای سیاه عملیات نظامی انجام می‌دادند؟ بدین وسیله رفقایی که در دریای سیاه هستند را درود می‌فرستم. این رفقا با فداکاری و مبارزات خویش به کابوس دولت ترکیه مبدل شده‌اند. رفقایمان نقشی مهم را ایفا می‌کنند. نیروهای جنگ ویژه فاشیست ترک با تمامی امکانات بدنبال آن‌ها می‌گردند اما هیچ نتیجه‌ای را کسب نکرده‌اند.