کالکان: کردها دیگر غیر از آزادی، زندگی دیگری را نمی‌‌پذیرند

​​​​​​​کالکان با اشاره به اعتصاب غذاهایی که در اعتراض به انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان انجام شده است اظهار داشت: کردها دیگر غیر از آزادی، زندگی دیگری را نمی‌‌پذیرند، زندگی دیگری امکان‌‌پذیر نمی‌‌باشد.

دورن کالکان عضو کمیته‌‌ی رهبری حزب کارگران کردستان طی گفتوگویی در برنامه‌‌ی اولکدن از تلویوزیون مدیا خبر، مرحله‌‌ی مقاومت اعتصاب غذاها، انتخابات محلی در شمال کردستان و ترکیه، قتل‌‌عام‌‌هایی که در کردستان به وقوع می‌‌پیوندند، وضعیت شمال و روژآوای سوریه، سالگرد بمباران شیمیایی ‌هلبجه‌ و نوروز امسال را ارزیابی کرد.

 

کالکان در این گفتوگو ۸ مارس را به لیلا گوون، سباحت تونجل و سلما ایرماک، و تمامی زنان جهان تبریک گفته و برای آنان در مبارزه برای آزادی آرزوی موفقت نمود. کالکان در این گفتوگو به مقاومت اعتصاب غذا اشاره کرده و اظهار داشت که که آنها براین باورند که این مقاومت به پیروزی خواهد رسید. کالکان گفت: هدف مرحله‌‌ی پایان دادن به حصر، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان بسیاری از نیروها را به فعالیت واداشته است، از سوی دیگر مشاهده می‌‌شود که خشم و نارضایتی علیه حصر و فاشیسم روز افزون بوده است. ما این امر را در خشم زندانیان و میهن دوستان مشاهده کرده و می بینیم که روز به روز این خشم بیشتر زبانه می‌‌کشد. در خارج از میهن و ترکیه نیز این امر قابل مشاهده است. رخدادهای شمال کردستان، روژآوا، جنوب و در هر چهار بخش کردستان به طور اعم، و خصوصا در اروپا حرکتهای پر شوری در جریان بوده و واقعیت این امر را به ما نشان می‌‌دهند. این مرحله به وضعیت حساسی نزدیک شده است. گسترده‌‌تر نیز خواهد شد. لازم است که این سطح از حرکت بر افکار عمومی جهانی تاثیر گذار بوده و بر نیروهای سیاسی، نهادهای حقوق بشری، نیروهای دمکراتیک نیز بیش از پیش تاثیرگذار و توجه آنان را به چنین وضعیتی جلب نماید.

 

مقاومت در آستانه‌‌ی پیروزی است

کالکان در ادامه‌‌ی سخنانش افزود که مقاومت و ضعیت کنونی فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ را دچار مشکل می‌‌نماید. مقاومت در برهه‌‌ی کنونی به مرحله‌‌ی حساسی رسیده است، در آستانه‌‌ی پیروزی است. این مقاومت بدون شک به پیروزی خواهد رسید. نمی‌‌توان این مقاومت را ندید، این مقاومت به شیو‌‌ه‌‌ای صریح و آشکار در عرصه‌‌ی سیاسی تحقق یافته و چنین اراده‌‌ای از میان نمی‌‌رود.

 

کالکان گفت: در آستانه‌‌ی نوروز قرار داریم، انتخابات محلی در ترکیه و شمال کردستان پیش روی ما قرار دارد. در آستانه‌‌ی هفته‌‌ی قهرمانی ملی قرار داریم. ما براین باوریم که دامنه‌‌ی فعالیتها و کنش‌‌ها گسترش خواهند یافت، تعمیق خواهند شد. این امر نیز به دلیلی نیز برای پیروزی ما بدل خواهد شد.

 

کردها دیگر غیر از آزادی، زندگی دیگری را نمی‌‌پذیرند

کالکان در ادامه‌‌ی سخنان خود اظهار داشت که زنان، جوانان و میهن دوستان کرد که مقاومت را ادامه می‌‌دهند، غیر از زندگی آزاد، زندگی دیگری را نمی‌‌پذیرند.زندگی دیگری اصلا قابل پذیرش نیست. کردها همواره دچار ظلم و قتل‌‌عام شده‌‌اند، نمی‌‌توان چنین امری را قبول کرد. دریافته‌‌ایم که بدون آزادی، بدون دمکراسی زندگی امکان‌‌پذیر نیست. انسان بدون این دو نمی‌‌تواند موجودیت خود را حفاظت نماید. کردها برای وجود خود به مقاومت دست می‌‌زنند. جهانیان نیز این امر را دیده و از آن حمایت می‌‌کنند. این وظیفه‌‌ای انسانی است. موضع دمکراتیک خود را به نمایش می‌‌گذارند. این وظیفه است، که آزادی و دمکراسی را مطالبه نمایند. تضییقات و فشار علیه رهبر آپو  تضییق و فشار علیه همه ماست. حصر و انزوای امرالی، حصر و انزوایی است که علیه همه ما در جریان است. همگان ان را دیده و آن را لمس می‌‌کنند. جنبش و خلق ما نیز از همان ابتدا براین باور بوده است که سیستمی که با نخستین جنگ جهانی پای بر عرصه‌‌ی جهانی نهاده است، ذهنیت و سیاست مبتنی بر کشتار است. رهبر آپو اعلام نموده است که زندگی بر چنین اساسی، با چنین شیوه‌‌ای مایه‌‌ی پذیرش نیست. از همین رو سبک دیگری از زندگی را پیشنهاد کرده است. برخی از کنشگران نیز گفته‌‌اند که با جان و از صمیم قلب چنین ایستاری را می‌‌پذیرند. این مقاومت که هشیاری و اگاهی را به ما بازگردانده است، به نوعی خود انتقادی برای ما بدل شده است.

 

فاشیسم در پیشگاه انسانیت سر خم خواهد کرد

کالکان در ارتباط با زندگی آزاد اظهار داشت: زندگی آنچنان زیباست که انسان باید برای آن مرگ را به عنوان هزینه مد نظر داشته و بدینگونه با ان برخورد نماید. اگر زندگی‌‌ای وجود داشته باشد باید این زندگی آزاد باشد. مقاومت بر چنین مبنایی استوار می‌‌گردد. هیچ کس حق ندارد که بگوید می‌‌توانند کردها را از این مقاومت بازگردانند. خط مشی‌‌ای که ما در عرصه‌‌ی سیاست برگزیده‌‌ایم خط مشی بنیادی و صحیح است. ما با این مقاومت‌‌ها نشان دادیم که چگونه از اشتباهاتمان بر کنار بمانیم، در خط اصولی مقاومت قرار گرفته و دریابیم که زندگی آزاد چگونه باید باشد. از همین‌‌رو این مقاومت تا دستیابی به پیروزی ادامه می‌‌یابد. تا زمان درهم شکستن فاشیسم ادامه می‌‌یابد. فاشیسم همچون گهواره‌‌ای به لرزه درخواهد آمد و در هم خواهد شکست. همانگونه که اکنون فاشیستهای داعشی اکنون سر خم کرده‌‌اند، همانگونه که فاشیسم در قالب داعش سر خم نموده است، تمامی فاشیست‌‌ها در برابر انسانیت، در مقابل آزادی سر خم خواهد کرد. غیر از این راه دیگری نیست.

 

دوران کالکان در ادامه اعلام داشت که مقاومت‌‌های اعتصاب غذا خط مشی‌‌ای از دست را اختیار کرده است. این خط مشی بر همه تاثیرگذار خواهد بود. در خاورمیانه و در تمامی مناطق جهان، بشریت را در مسیر صحیح قرار می‌‌دهد. اقعیت را نشان داده، و آشکار می‌‌نماید که معیارهای انسانی، احترام به آزادی و دمکراسی باید چگونه باشد. غیر از این چارچوب راهی برای زندگی آزاد، دمکراسی و موجودیت متصور نیست. ما به خوبی بر این نکته واقفیم و درک نمودیم؛ کنشگران نیز به خوبی به واکنش نشان دادند. این مقاومت به آموزش همه ما دست زده است، از همین رو از تمامی این اعتصاب کنندگان تشکر می‌‌کنیم. ما تصمیم گفتیم که با چنین اراده‌‌ای به نتیجه دست یابیم. هر هزینه‌‌ای لازم باشد، تا انتهای مقاومت پرداخت خواهد شد، بدون هیچ گمانی این اعتصاب غذا به پیروزی دست خواد یافت.

رفتارهای دیوانه‌‌وار

 

کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان در ادامه‌‌ی سخنان خود تهدید و حملات رژیم آ.ک.پ/ م.ه.پ علیه کردها و حزب دمکراتیک خلق‌‌ها را تحلیل و با توجه به اظهارات اردوغان و مقامات آ.ک.پ در میتینگ‌‌های عمومی که به دشمنی با کردها می‌‌پردازند گفت: به حرکات دیوانه‌‌واری دست زده و می‌‌گویند: شما را آواره می‌کنیم'، ما این حزب [حزب دمکراتیک خلق‌‌ها] را تعطیل می‌‌کنیم،  می‌‌گویند که بگذارید [کردها] به فلان جا بروند، به هر شیوه‌‌ ممکن به توهین می‌‌پردازند، به همه اتهام تروریستی می‌‌زنند، می‌‌گویند که حق زندگی ندارند، پیش از این نیز گفته بودم مگر تو چه هستی؟[خطاب به اردوغان]، مگر تو نرون هستی؟ فرعونی، نمرودی؟ مگر در جهان فقط تو وجود داری؟ باید همه در برابرت سکوت کنند؟ باید اندکی با احترام رفتار کرد. همه را متهم می‌‌کند، همه را به هم مرتبط می‌‌کند. به پنسیلوانیا [منظور فتح الله گولن] می‌‌گوید ترسناک، به قندیل می‌‌گوید ترسناک، برای خود چیزهای ترسناک ایجاد کرده است. مگر تو چه هستی؟ تا دیروز مگر تو نبودی که به قندیل اینقدر پیام می‌‌ فرستادی؟ یکی از افرادی در کنار پنسیلوانیا می‌‌نشست مگر تو نبودی؟ تو با فتح الله گولن وارد صحنه شدی. درصدد فریب چه کسانی برآمده‌‌ای؟ با چنین عوامفریبی‌‌ای واقعیت را نمی‌‌توان از میان برداشت. تمامی رسانه‌‌ها را تحت کنترل قرار داده‌‌ای، همه را به سکوت واداشته‌‌ای تا هر نوع دروغی را تحویل مردم دهی.

 

چه کسی دیگری را وادار به بیرون رفتن می‌‌کند؟ روزی فرا خواهد رسید که یکی به اردوغان بگوید پاشو به گرجستان برو!

کالکان به سخنرانی اردوغان مبنی بر تهدید خلق کرد اشاره کرده و گفت: اگر موضوع بیرون کردن و طرد باشد، کسی که بیشترین ضرر را از این موضوع می‌‌بیند خود اردوغان و شریک وی می‌‌باشند. باید بر این نکته واقف باشد. تو چه کسی را از کجا طرد می‌کنی؟ بالاخره کسی پیدا می‌‌شود که به اردوغان بگوید پاشو برو گرجستان. نباید اشتباه کند، دست به اقدامات خطرناک نزند. دُم شریک وی را نیز گرفته و با دیگر گرگ پرستان وی را سوار گرگ خاکستری نموده و بگویند پاشو به آسیای مرکزی برگرد. از ناکجایی آمده‌‌اید و صاحب خانه را تهدید به اخراج می‌کنید؟ چنین چیزی امکان ندارد.

 

کالکان در این رابطه پرسید؛ چگونه شده است که صاحب خانه شده‌‌ای که مردم را تهدید به اخراج می‌کنی؟ و یادآور شد: حقایق تاریخی این مساله را روشن کرده است. ما می‌‌گوییم زندگی‌‌ای برابر، آزاد، دمکراتیک و مبتنی بر برادری را خواهیم آفرید. واقعیت بدینگونه است. اما اگر با چنین زبانی سخن گفته و عمل نماییم، بیشترین کسانی که متضرر می‌شوند آنها خواهند بود. باید بر مبنای واقعیات عمل نمایند. کالکان اعلام داشت که با مشوش کردن واقعیات هیچ کس نمی‌‌تواند صاحب رای شود.

 

انتخابات ۳۱ مارس بخش اساسی از مبارزه علیه فاشیسم است

کالکان در ارتباط با تهدید تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌‌ها نیز گفت: جنبش و حزبی که اردوغان در آن سیاست ورزی می‌کرد، جنبشی است که بیس از تمامی دیگر جنبش‌‌ها تعطیل شده است. از تعطیلی احزاب ناراضی و گلایه داشت. به همین دلیل از حزب و جنبش پیشین خارج و آ.ک.پ را تاسیس کردند. گفت که ما هیچ حزبی را تعطیل نمی‌‌کنیم. اکنون نیز چنان چرخشی کرده است که خود دستور تعطیلی احزاب را صادر می‌‌کند. هنگامی که علیه دستور توقیف و تعطیلی احزاب پرونده‌‌ای در دادگاه باز شد، دادگاه قانون اساسی با یک رای این دستور را بی اثر گذارده و مانع از تعطیلی احزاب شد. اکنون آنها خودشان اعتراف می‌‌نمایند که می‌‌خواهند حزب را [حزب دمکراتیک خلق‌‌ها] را تعطیل نمایند. اظهار می‌‌دارند هر آنچه را خواهان آن باشند انجام می‌‌دهند. دچار چنان موقعیتی شده‌‌اند که برای تداوم حکومت اردوغان به هر کاری دست می‌‌زنند. آیا می‌‌توان چنین امری را قبول کرد؟ چنین جوی در آستانه‌‌ی انتخابات قابل قبول است؟ چه کسی می‌‌تواند قبول کند که در چنین شرایطی یک انتخابات آزاد و برابر برگزار می‌‌گردد؟ هیچ کس. این انتخابات در وضعیت برابر و آزاد برگزار نمی‌‌گردد. در عرصه‌‌ی سیاسی انتخاباتی موجود نیست، بلکه مبارزه علیه فاشیسم است که در جریان است.  انتخابات ۳۱ مارس بخش اساسی مبارزه علیه فاشیسم به شمار می‌‌رود، انتخابات در عرصه‌‌ای، مبارزه برای درهم شکستن فاشیسم است. باید همه بدینگونه به مساله‌‌ی انتخابات بنگرند. این انتخابات تنها بخشی از مبارزه است. راهکارهای دیگر مبارزه به چه نحوی به کار برده می‌‌شوند، انتخابات نیز به عنوان بخشی از آن و مشابه با آن باید مورد استفاده قرار گیرد.

 

از شکستشان مطلع هستند، به همین دلیل بی پروا و هار شده‌‌اند

کالکان با اشاره به حملات آ.ک.پ و م.ه.پ که به دست نیروهای پلیس انجام می‌‌شود گفت: ائتلاف آ.ک.پ و م.ه.پ به رغم تمامی فشارها و ترورها، استفاده از امکانات دولت در نظرسنجی‌ها مشهود ضعیف شده است. در انتخابات این ائتلاف دچار فروپاشی می‌‌شود. ائتلاف این دو از میان می‌‌رود. اما برای ممانعت از فروپاشی این ائتلاف بی پروا و هار شده‌‌اند. به حملات نظامی دست می‌‌زنند، تهدید میکنند که دست به عملیات خواهند زد. در چنین برهه‌‌ای به چه اقدامی دست می‌‌زنند؟ ارتش و پلیس مرتبا به حمله دست می‌‌زنند. در کوهستان دست به حمله می‌‌زنند. در شهرها، حمله، بگیر و ببند، نقش حقوق، شکنجه در جریان است. عملی نمانده است که فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ به آن دست نزده باشد. دیکتاتوری فاشیست ۱۲ سپتامبر، مدیریت‌هایی که تحت فرمان آنها ایجاد شدند، هیچیک نتوانستند همانند آ.ک.پ و م.ه.پ عمل نمایند. حکومت کودتای ۱۲ سپتامبر نیز همانند آ.ک.پ و م.ه.پ به ظلم و ستم دست نزد. انتظار نیز دارند که در این راه به موفقیت دست یابند. اما شکستشان را خواهند دید. از همین رو کاملا آشکار شده است که هار شده‌‌اند. با آشکار شدن هر په بیشتر شکستشان، بیشتر هار می‌‌شوند. از همین رو وارد مرحله‌‌ی دیگری از اقدامات تحریک آمیز دیگر می‌‌شوند. لازم است که همه نسبت به این امر آمادگی داشته باشند. باید مبارزه ادامه یابد و بدون گمان این اقدامات تحریک آمیز را انجام خواهند داد، هیچ کس از مبارزه عقب نشینی ننماید. نیروهای دمکراتیک، نیروهای میهن دوست، نیروهای انقلابی باید مبارزه کنند. مبارزه علیه فاشیسم باید در هر عرصه‌‌ای انجام شود. ۳۱ مارس باید شاهد و نظاره‌‌گر پیروزی بزرگ دمکراسی باشد.

 

شهدای قتل‌‌عام قامیشلو اکنون در روژآوا-ی آزاد هستند

دوران کالکان به مناسبت پانزدهمین سالگرد قتل‌‌عام قامیشلو، با احترام از شهدای این قتل‌‌عام یاد کرده و گفت: با گذشت ۱۵ سال روژآوا گام‌‌های تاریخی شگرفی را برداشته است. شهای این قتل‌‌عام اکنون در روژآوای آزاد و دمکراتیک هستند، روح آن مقاومان بوده است که راه را بر پیشرفتهای برهه‌‌ی کنونی گشوده است. بدیهی است که آنان واقعیت زنده‌‌ هستند. کالکان در ادامه افزود: از کشتار جمعی ۱۵ سال گذشته بدینسو، پیروزی بزرگ دمکراسی‌‌ای ایجاد شده است که آخرین بازمانده‌‌های داعشیان فاشیست را که به بلای تمامی خلق‌‌های خاورمیانه و بشریت بدل شده‌‌اند، را از صحنه پاک می‌‌نماید.

 

نیروهای سوریه دمکراتیک، واحدهای مدافع زنان، یگانهای مدافع خلق چهار سال است که درسهای انسانیت را تدریس می‌‌کنند

کالکان به مبارزان و رزمندگان نیروهای سوریه دمکراتیک، واحدهای مدافع زنان، یگانهای مدافع در دیرالزور تبریک گفته و اظهار داشت: شهدای آنان را با احترام یاد می‌‌کنیم، چهار سال است که این رزمندگان درس انسانیت را به همگان می‌‌آموزند. و این درس را از سر جسارت و فداکاری تدریس می‌‌کنند. درس‌‌های حیات واقعی را به همگان می‌‌آموزند.

 

فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ در قالب داعش سرخم می‌‌کند

کالکان در ادامه‌‌ی سخنانش افزود: مبارزه در شمال و شرق سوریه راه را بر پیامدهای بزرگی باز کرده است، و فاشیسم دوباره سرخم خواهد کرد. همانگونه که در سال ۱۹۴۵ فاشیسم نازیستی در سطح جهانی از میان برداشته شد، نازیسم برهه‌‌ی کنونی که در وجود داعش در صدد غلبه بر خاورمیانه برآمده بود، با از میان برداشتن تبهکاران داعشی در دیرالزور از میان خواهد رفت. باید بر این مبنا این مساله تحلیل گردد. برخی بر این گمان بودند که انقلاب دمکراسی و آزادی روژآوا را از میان بردارند، طرحهایی را مبنی بر از میان برداشتت این انقلاب در سر داشتند و به حمله علیه نیروهای آزادی کُرد دست زدند. کسانی که چنین طرحهایی را در سر داشتند، در مقابل کردهای آزاد سر خم کردند، اکنون نیز در دیرالزور به تعظیم وادار خواهند شد. فاشیسم سر خم خواهد کرد. کسانی که داعش را به سوی کوبانی سوق دادند که به کردستان حمله نماید، سر خم خواهند کرد. آ.ک.پ و م.ه.پ، فاشیسم اردوغان و باخچلی در قالب داعش سر خم کرده‌‌اند. این واقعیت را باید دید. با دیدن این موارد است که [آ.ک.پ و م.ه.پ] هار می‌‌شوند. با حرص و نفرت رفتار می‌‌کنند. با نگاهی به مطبوعات آ.ک.پ قابل مشاهده است که بسیار نامردانه به انتشار دروغ دست می‌‌زنند. از داعشیان حمایت می‌‌کنند. اعلام میدارند که [نیروهای سوریه دمکراتیک] تمامی آنها را [داعشیان] را در اردوگاه‌‌ها اسکان داده و همه را خواهند کشت. از کجا می‌‌دانید؟ چه کسی با چنین شیوه‌‌ای بیانیه‌‌ صادر کرده است؟ عوامفریبی و دروغ تا به این حد؟ تا بدین حد نمی‌‌توان به حمایت از فاشیسم پرداخت. نقاب از چهره‌‌اشان برداشته شده است. اگر از افکار عمومی جهانیان نترسند، آشکارا خود را حامی آنها جلوه خواهند داد. داعشیان تسلیم شده خود اعتراف می‌کنند که ما را به ترکیه بفرستید. همه خواهان رفتن به ترکیه هستند. زیرا اکثریت این داعشیان از ترکیه آمده‌‌اند، جهان از چنین مساله‌‌ای اطلاع دارد. از همین رو فرماندهی واحدهای مدافع زنان اعلام داشته است که: زنان استوار بر پای ایستاده‌‌اند و فاشیسم درهم خواهد شکست. بلی، درست است، زن آزاد بر پای ایستاده است. کسانی که به قتل‌‌عام زنان دست زدند، کسانی که در شنگال دست به جنایت زدند، به قتل‌‌عام زنان دست زدند، مورد محاسبه واقع می‌‌شوند. کالکان در این رابطه اعلام داشت این وضعیت بسیار حایز اهمیت است؛ آنها نشان خواهند داد که انسانیت هنوز زنده است و استوار بر پای ایستاده است. به امیدهایی برای آینده‌‌ی بشریت بدل خواهند شد. نشان خواهند داد که آزادی و دمکراسی می‌‌تواند تحقق یابد. انسانیت و تحقق خواهری و برادری امکانپذیر است.

 

مانند محکمه‌‌ی نازیسم هیتلری، باید داعش نیز به خاطر ارج و ارز‌‌ش‌‌های انسانی محاکمه شود

کالکان در ارتباط با محاکمه‌‌ی تبهکاران داعش گفت: اکنون داعش در هم شکسته شده است، همانند زمانی که نازیسم هیتلری در هم شکسته شد و برای ارج نهادن به شان انسانیت و عدالت‌‌پروری محاکمات اعضای نازی برگزار شد، باید برای اعضای داعش نیز چنین محاکماتی برگزار گردد.

 مسئولیت چنین امری صرفا بر عهده‌‌ی نیروهای سوریه دمکراتیک نیست، رهبری خود مدیریتی روژآوا و شمال و شرق سوریه مسئولیت این مبارزه را بر عهده داشته است، وظیفه‌‌ی خود را به جای آورده و در این راه هزاران شهید تقدیم نموده‌‌اند، اکنون تمامی تبهکاران تسلیم این نیروها شده‌‌اند، در دست آنها هستند. چه بر سر آنها خواهد آمد؟ باید همه مسئولیت خود را تقبل نمایند. نیروهای ائتلاف و تمامی بشریت این مسئولیت را تقبل نماید. باید در رقه دادگاهی دادپرورانه برگزار شود و در این دادگاه تبهکاران داعشی خاورمیانه که فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ در درون آنها وجود دارد، محاکمه شوند. تقاص خونهای ریخته شده از این ذهنیت و سیاست، از صاحبان و حامیان آن گرفته شود. اگر چنین تقاصی گرفته نشود، در آنصورت از نتیجه‌‌ای که رزمندگان نیروهای سوریه دمکراتیک با تقدیم شهدای خود به دست آورده‌‌اند، حمایتی نشده است. در آنصورت عدالتی اجرا نشده است و چنین امری مایه پذیرش نیست. در آنصورت کسانی که در این مبارزه چنین حجمی از  شهدا را تقدیم کرده‌‌اند، از ان حسابرسی خواهند کرد. از همین رو همگان باید مسئولیت و وظایف خود را برجای بیاورند. اکنون می‌‌گویند: بگذارید به مناطق دیگر بروند و در انجا محاکمه شوند. از صحت و سقم آن اطلاعی ندارم؛ اما مناطق فراوانی وجود دارند که می‌‌توان به برگزاری دادگاه دست زد. بدون شک باید این مسئولیت و وظیفه‌‌ی خود را به جای آورده و برمینای آن عمل نمایند.

 

نباید چنین باری صرف بر دوش خلق‌های شمال و شرق سوریه گذارده شود

کالکان در بخش دیگری از سخنانش افزود: آنچه که حایز اهمیت است برداشتن بار از دوش نیروهای آزادیخواه و خلق شمال و شرق سوریه است. باید فشار ناشی از این بار تقسیم شود. لازم است که فاشیسم به دست محاکمه سپرده شود. همانگونه که در میدان نبرد در هم شکستند، باید عدالت در ارتباط با گناهکاران تصمیم گرفته و انها را محکوم نماید. از سوی دیگر، برای اصلاح محکومان نیز مسئولان امر وظایف خود را بشناسند. شمار این افراد بسیار زیاد است. لازم است که این امر نیازمند توانبخشی مجدد است. باید از نیروهای داعش شروع گشته، القاعده و آ.ک.پ و م.ه.پ را نیز دربرگیرد.

 

القاعده و داعش بخش‌‌های کوچک سازه‌‌ای هستند که بنیاد آن آ.ک.پ و م.ه.پ می‌‌باشد

کالکان در ادامه اظهار داشت: برای نمونه ما باید به رفتار و اعمال اردوغان در ترکیه توجه کنیم؛ ۲۴ ساعت روز دشمنی با کردها را بر انسان‌‌های ترکیه تحمیل می‌‌کند. شعله‌‌های نژاد پرستی و شونیسم را تب و تاب می‌‌دهد، هزاران برابر بیشتر از داعش شونیسم و نژادپرستی و ملت پرستی را در ترویج می‌‌کند. به ذهن‌شویی دست زده و دشمنی با کردها را از این طریق انجام می‌دهد. این افراد خون آشامند؛ آماده نوشیده خون کردها هستند؛ ذهنیت، سیاست و تلاشهای اردوغان و باخچلی راه را بر گشودن چنین امری می‌‌گشاید. لازم است چنین ذهنیت‌‌هایی را به توانبخشی مجدد سپرد؛ چنین چیزی امکان پذیر است؟ فتوا داده و می‌‌گویند، بگذارید بروند، دهها هزار تبهکار را که ذهن شویی کرده‌‌اند، فرمان حمله می‌دهند. باید از چنین مواردی ممانعت به عمل آورد. بسیار خطرناک است. مگر القاعده و داعش چه هستند؟ بخشهایی کوچک از این ذهنیت هستند. سازه‌‌ی اصلی آ.ک.پ و م.ه.پ هستند، تا زمانی که این دو از میان نروند، تا زمانی که انسانهای تحت تاثیر این دو مجددا آموزش نبینند و مجددا توانبخشی نیابند، دمکراسی در خاورمیانه تحقق نمی‌‌یابد. باید چنین امری مورد امعان نظر قرار گیرد. از همین رو در  مبارزه‌‌ی حقوقی علیه داعش لازم است این امر به شیوه‌‌ای تنگ نظرانه ارزیابی نگردد. باید تمامی نیروهای حامی داعش در این بخش قرار گیرند. صراحتا بگویم همه از ترکیه آمده‌‌اند، ترکیه انها را سازماندهی کرده است. اکنون نیز علنا می‌‌گویند به ما اجازه بدهید که به ترکیه بازگردیم. لازم است جهانیان این امر را نادیده نینگارند. رفتارهای آ.ک.پ و م.ه.پ را نباید از یاد ببرند.

 

قتل‌‌عام دیروز صدام در ‌هلبجه‌ و قتل‌‌عام امروز فاشیسم ترک در جنوب، شمال و روژآوای کردستان

کالکان به مناسبت ۳۱مین سالگرد قتل‌‌عام ‌هلبجه‌ نیز با اعلام انزجار خود از این واقعه، با گرامیداشت یاد و خاطره‌‌ی شهدای این واقعه اظهار داشت: ‌هلبجه‌ زخمی عمیق بود، اکنون نیز در ذهن کردها زخمی عمیق است. مصایب و آلام آن همچنان تداوم دارند. کردایتی آزاد پیشرفت داشته است، مبارزه‌‌ی آزادیخواهی کرد پیشرفت داشته و در تمامی مناطق گسترش یافته است. به رغم تمامی مشکلات بزرگ در جنوب کردستان تحولاتی به وقوع پیوسته است. این پیشرفتها اندکی از تالمات ‌هلبجه‌ کاسته است. این پیشرفتها چه بوده‌‌اند؟ این پیشرفتها حاصل مقاومت شهدایی بوده‌‌اند که تحت تاثیر انها ایجاد شده است. شهدایی که راه را نشان داده‌‌اند، باید این واقعیت را دید. از همین رو بسیار مهم است که قتل‌‌عام ‌هلبجه‌ بدرستی درک گردد، شهدای ‌هلبجه‌ به درستی درک شوند.

 

ما ‌هلبجه‌ و عفرین را به عنوان شهرهای خواهر-برادر خوانده‌‌ی یکدیگر می‌‌بینیم

کالکان قتل‌‌عامهای اخیر دولت ترک را شیلادزی و دیرلوک به یاد آورده و گفت: دیروز صدام در ‌هلبجه‌ به  قتل‌‌عام دست می‌‌زد و امروز فاشیسم ترک در دیرلوک، شیلادزه و در تمامی مناطق شمال کردستان به قتل عام دست می‌‌زند. در روژآوا عفرین دست به قتل‌عام می‌‌زند. باید عفرین و ‌هلبجه‌ را به عنوان شهرهای برادر یا خواهر خوانده‌‌ی یکدیگر قبول نماییم. در این رابطه باید دشمن را به خوبی شناخت. اگر سیاست ما در جنوب کردستان، اگر خلقمان در جنوب کردستان ‌هلبجه‌ را به یاد آورده و درک نماید، قبل از هر چیز باید واقعیت دشمن را درک نماید. اتحاد دشمن را دریابد. از سوی دیگر ما باید واقعیت شهدا را به درستی درک کنیم. زیرا با هزینه‌‌ی شهدا بوده است که ما مبارزه کرده و موجودیت خود را حفاظت کرده و به این مرحله دست یافته‌‌ایم. انچه مهم است تربیت و پرورش ما بر مبنای خط شهداست. چرا بر این باورم؟ زیرا در جنوب کردستان مادی پرستی موج می‌‌زند. به زندگی مادی‌‌طلبانه بسیار وابسته شده‌‌اند. بسیار پیگیر مساله‌‌ی پول هستند. درمیان [عامه‌‌ی] خلق چنین نیست. مردم بسیار گشاده دست هستند. به امور روزانه‌‌ی خود مشغولند، در تولید جای گرفته و حافظ سنتهای بسیار خوب خود هستند. اما ثروت انباشته‌ شده چشم افراد در سطح امور را کور کرده است و اینگونه غصب را بر جامعه تحمیل می‌کنند. این امر بسیار خطرآفرین است.

 

نیروهای جنوب کردستان لازم است خط مشی پیشمرگ بودن را اساس حرکت خود قرار دهند، که این خط نمایندگی هزاران شهید را بر عهده دارد

ما براین باور نیستیم که باید خط مشی حزب کارگران کردستان یا گریلا اساس حرکت باشد. اما براین باوریم که باید خط پیشمرگ بودن اساس حرکت قرار داده شود. پیشمرگی نماد هزاران شهید است. نماد ۵ هزار شهید ‌هلبجه‌ است. باید همه خود را بر اساس خط شهدای ‌هلبجه‌ پرورش دهند، به خود انتقادی دست زده و در مسر صحیح قرار گیرند.

 

کالکان در ادامه افزود: آنها بر این باورند که سیاستمداران، جوانان و روشنفکران جنوب کردستان باید تجارب بیشتری را کسب نموده و مسیر بهتری را در پیش گیرند. شهدای ‌هلبجه‌ را بهتر درک کرده و بر این مبنا مبارزه برای دمکراسی‌خواهی را در جنوب کردستان و هم در شمال و روژآوای کردستان هر چه بیشتر تقویت نمایند.

 

پیام نوروز

کالکان در خاتمه‌‌ی سخنان خود به نوروز اشاره کرده و گفت: در ماهی قرار داریم که به نوروز منتهی می‌‌شود. همپای قتل‌‌عام‌‌های این ماه، رشادت‌‌ها و مقاومتهای بی نظیری در ین ماه انجام شده است. در روزهای قهرمانی ملی قرار داریم. در تمامی روزهای مارس هزاران شهید داده‌‌ایم. هر روز روز قهرمانی است. نوروز روز قهرمانی ملی ماست. روزی است که نماد قهرمانی ۲۵۰۰ ساله‌‌ی ما است. ۲۸ مارس روز اول نوروز روز قهرمانی ملی ماست. همراه با این روز و در قالب فداکاریهای فرمانده‌‌ی بزرگ گریلا، رفیق عگید، مظلوم دوغان، زکیه آلکان، روناهی و بریوان، این روز به روز قهرمانی ملی ما بدل شده است. در این ماه، مبارزه بیش از پیش تقویت شده و تقویت نیز خواهد شد. پیشاپیش نوروز را به خلقمان شادباش می‌‌گویم. بر این باورم که این نوروز در هر جای [میهن] با خروش و حماسه‌‌ای عظیم، با رشادت و مقاومتی بزرگ علیه فاشیسم مورد استقبال قرار خواهد گرفت. براین باورم که در مرحله‌‌ی درهم شکستن فاشیسم، فاشیسم را درخواهیم شکست، مبارزه را در قالب شادباش‌‌های نوروزامسال به بالاترین سطح رسانده وفاشیسم را در خواهیم شکست، حصر را از میان برخواهیم داشت. مقاومت ومبارزه‌‌ی نهایی باید امسال در عرصه تحقق یابد. از همین رو باید همه مسئولیتهای خود را تقبل کرده و بار آن را بردوش کشند.

بار دیگر جشن نوروز آزادی را به همه شادباش گفته و خواهان در پیش گرفتن مبارزه‌‌ای با عزم نستوه‌‌تر برای همه هستم.