کردهای ساکن لیون فرانسه برای همبستگی با عفرین به میدان آمدند

در ادامه خیزش سرتاسری، کردها و دوستان آنان در شهر لیون فرانسه طی راهپیمایی باشکوهی حملات رژیم غاصبگر ترکیه به عفرین را محکوم نمودند.

در ادامه خیزش سرتاسری، کردها و دوستان آنان در شهر لیون فرانسه طی راهپیمایی باشکوهی حملات رژیم غاصبگر ترکیه به عفرین را محکوم نمودند.

 

نیروهای پلیس شهر لیون برای ممانعت از برگزاری راهپیمایی تلاش کردند اما خلق خشمگین بدون توجه به هشدارهای  پلیس راهپیمایی خود را برگزار کردند.

 

راهپیمایان با سردادن شعار خواهان اقدام فوری نهادهای بین‌المللی و مسئول برای پایان دادن به قتل‌عام مردم عفرین از سوی رژیم تروریستی ترکیه شدند.