کشته شدن کولبر نوجوان به دست نیروهای امنیتی در پیرانشار

کولبر نوجوان اهل روستای ترکش از توابع پیرانشار با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم کشته شد

کولبر نوجوان اهل روستای ترکش از توابع پیرانشار با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم کشته شد.

 

این کولبر نوجوان که نام وی "حاصل بادبرین"( ١٨ ساله) اعلام شده ساعت ۳ بامداد توسط نیروهای امنیتی کشته شده است.