کشته شدن یک کاسبکار کرد به دست نیروهای رژیم در مریوان

دیروز چهارشنبه ٢١ شهریور/ ١٢ سپتامبر یک کاسبکار کُرد اهل بانه در نزدیکی مریوان به دست نیروهای حکومت ایران کشته شد

دیروز چهارشنبه ٢١ شهریور/ ١٢ سپتامبر یک کاسبکار کُرد اهل بانه در نزدیکی مریوان به دست نیروهای حکومت ایران کشته شد

 

این کاسبکار کُرد که نام وی زانا محمدی فرزند اسماعیل اعلام شده در نزدیکی سد گاران مریوان کشته شده است.

 

گفته می‌شود نیروهای رژیم بدون اخطار ماشین او را به گلوله بسته‌اند در حالی که بار ماشین احشام بوده است.

 

پیکر زانا محمدی به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شده است.