کنگره جوامع کردستان: ایستادگی در مقابل غاصبان حقوق، مشروعترین امر ممکن است!

ک،ج،ک با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مقاومت خلق کرد علیه غاصبان حقوق، مشروعترین امر ممکن به شمار می‌رود.

ریاست مشترک کنگره‌ی جوامع کردستان- ک.ج.ک اعتراض خود را علیه غصب شهرداری‌هایی که ه،د،پ در جریانات انتخابات اخیر در ترکیه به آن دست یافته بود اعلام کرده و طی بیانیه‌ای اظهار داشته است که مقاومت خلق کرد علیه غاصبان حقوق، مشروعترین امر ممکن به شمار می‌رود.

 

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک با انتشار بیانیه‌‌ای مکتوت اعلام نمود: آ.ک.پ و رئیس فاشیست این حزب، رجب طیب اردوغان همانند انتخابات ٧ ژوئن خواهان کنار رفتن از مسند قدرت نبوده و انتخابات را همانند مسیری مشروع برای دیکتاتوری فاشیست خود قلمداد می‌‌کند. انتخاباتی را که این حزب فاشیست به ورطه‌‌ی بحثها و مناقشات جدی کشیده و به رغم از دست دادن اقتدار خود نیز، شکست را نمی‌‌پذیرد.  ائتلاف آ.ک.پ/ م.ه.پ بعد از انتخابات ٣١ مارس چنین موضعی را اتخاذ کرده است. مبنای چنین موضعی را در استانبول و کردستان به صورت شفاف و صریح می‌‌توان مشاهده نمود. بازیهای استانبول و غصب شهرداری‌‌ها را تمامی جهانیان شاهد هستند.

 

در همان حال کردستان را نیز به صورتی آشکار غصب کرده‌‌اند. برای این تعدی‌‌ها نیز هیات عالی انتخابات ترکیه را مانند وسیله‌ای به کار می‌‌برند. هیات عالی انتخابات ترکیه در کردستان یکی از بازوهای اساسی کشتار سیاسی خلق کرد به شمار می‌‌رود. هیات عالی انتخابات همکار عملیات‌‌ غصب شهرداری‌‌ها در شهرها و نواحی متعدد کردستان است. انتخابات نیز صرفا به منظور پرده‌‌پوشی این غصب و تعدی‌‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. شرنخ، موش، ملازگرد و منطقه‌‌ی خلفتی از توابع اورفا از مهمترین شاهد چنین امری هستند. هیات عالی انتخابات همکار این تعدی بوده و به این بهانه که  از صدور حکم ابلاغ به برخی از شهرداری‌‌ها سرباز زده است، چنین اقدامی را مشروعیت بخشیده است. این شهرداری‌‌ها صراحتا غصب شده و به آ.ک.پ تحویل داده شده‌‌اند. از این طریق نیز کاملا مشخص می‌‌گردد که هیات عالی انتخابات بازیگر جنگ ویژه‌‌ی کشتار سیاسی در کردستان را به پیش می‌‌برد.

 

غصب شهرداری‌‌ها حمله‌‌ای صریح به اراده‌‌ی خلق کرد محسوب می‌‌شود

گماشتگان آ.ک.پ در شهرداری‌‌های مناطق رِزان آمد،  آرتمتان، توشبا، ابخ و وان، منطقه‌‌ تاتوس از توبع ارزروم و شهرک داغپینار از توابع قارص منصوب شده‌‌اند. هیات عالی انتخابات به نهاد نصب گماشتگان یک دیکتاتوری فاشیست و قاتل تبدیل شده است. چنین اقدامی حمله‌‌ای صریح علیه اراده‌‌ی خلق کرد است. نوعی کودتای سیاسی است. لازم است خلق کرد در مقابل این حملات آشکار ایستاده و آن را نپذیرد. گماشتگان احزابی که منصوب شده‌‌اند از هیچگونه مشروعیتی برخوردار نیستند. از همین رو لازم است خلق کرد و نیروهای دمکراتیک از شهرداری‌‌های خلق صیانت نمایند. باید به تمامی جهانیان نشان داده شود که این اشغالگران و غاصبان جایی نخواهند داشت.

 

اجازه‌‌ی شرکت در انتخابات به کاندیداها و متعاقبا غصب ریاست شهرداریها چیزی بیش از یک توطئه‌‌ی سیاسی نیست. در حقوق بین‌‌الملل و قوانین ترکیه نیز هیچگونه متنی که حامی چنین توطئه‌‌ای باشد وجود ندارد. خلق کرد حق دارد که علیه این تعدی و غصب آشکار مبارزه نماید. مبارزه علیه این تعدی‌‌ها حق مشروع و جهانی خلق کرد به شمار می‌‌رود. خلق کرد نیز لازم است این تعدی و حمله علیه اراده‌‌ی خود را دریابد. از همین رو لازم است علیه توطئه، کودتا و غصب مصرانه مبارزه نماید.

 

دیکتاتوری فاشیست درصدد است خلق کرد را با این تعدی و غصب‌‌ها دمساز نماید. خلق کرد که در راه آزادی و دمکراسی مبارزه می‌‌نماید، با صیانت و حمایت از شهرداری‌‌ها خود نشان بدهد که با درهم شکستن اراده‌‌ی خود سر سازگاری نخواهد یافت. چنین موضعی از سوی خلق کرد از سوی نیروهای دمکراتیک در ترکیه و خلقهای جهان نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت. لازم است خلق کرد مبارزه علیه این تعدی و غصب را مانند مبارزه برای دمکراسی محلی و پاسداری از حیات آزاد هر چه بیشتر گسترش بخشد. نه فقط خلق کرد، بلکه خلقهای ترکیه غصب اراده‌‌ی خلق را از سوی حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ مشاهده کرده و در مقابل این حاکمیت فاشیست موضع خود را به نمایش خواهد گذاشت. لازم است خلق کرد این مبارزه را علیه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ با تمامی عناصر اجتماعی و تمامی خلقهای متضرر به مبارز‌‌ه‌‌ای یکپارچه و سرتاسری برای دمکراتیزاسیون ترکیه بدل نمایند.