کنگره مجلس خودگردانی شنگال آغاز شد

در شهرستان خانه‌سور در شنگال  با شرکت ۲۵۰ نماینده کنگره مجلس خودگردانی شنگال آغاز شد.

  در شهرستان خانه‌سور در شنگال با حضور ۲۵۰ نماینده، کنگره مجلس خودگردانی شنگال م.خ.د.ش با شعار "‌ سازماندهی جامعه ایزدی اساس زندگی آزاد و دمکراتیک است"‌ آغاز شد.

  در این کنگره درباره‌ی تحولات سیاسی منطقه، تاثیر آن بر  جامعه ایزدی، وضعیت سازماندهی و بازنگری در مجلس گفت‌وگو خواهد شد.

  انتظار می‌رود این کنگره تا ساعات عصر امروز ادامه داشته باشد.