کنگره ملی کردستان سالروز ۱۵ آگوست را گرامی داشت

شورای مدیریت کنگره‌ی ملی کردستان ک.ن.ک به مناسبت ۳۵مین سالگرد ۱۵ آگوست بیانیه‌ای منتشر کرد.

   در بیانیه‌ی ک.ن.ک آمده است، "عگید با تعدادی از مبارزان آزادی آغازگر بودند و امروز به نیروی گریلایی بزرگی در کردستان و خاورمیانه تبدیل شده‌اند. این خود یک پیروزی در پروسه‌ی مبارزات و مقاومت خلق کرد و کردستان در شمال است. این اقدام و سالگرد ۱۵ آگوست را به همه‌ی کردستانیان و مردم خاورمیانه تبریک میگوییم".

   همچنین آمده است "دولت ترکیه به دهه‌ی ٨۰ بازگشته و قصد دارد مقاومت خلق کرد و جنبش آزادیخواهی کردستان را از بین ببرد. سیستم قضایی این کشور به عامل ایجاد رعب و وحشت و اسارت  مبارزان کردستان تبدیل شده است. باز هم زندانها مملو از مبارزان کردستان شده‌اند. خشونت و شکنجه توسط پلیس و جندرمه‌ی دولت ترک به امری روزمره وعادی در زندگی همه‌ی مردم کردستان تبدیل شده است."

   همچنین اشاره شده است، "امیدواریم که خلق کردستان با روح ۱۵ آگوست متحد شده و با هم به توافقی داخلی دست یابند و علیه هرگونه ظلم و زور اشغالگران تلاش و مبارزه کنند و یکصدا و یک سنگر برای آزادی کردستان بکوشند و اهدافمان را محقق سازند".

   متن بیانیه ی ک.ن.ک:

   "در ۳۵مین سالگرد ۱۵ آگوست سال ۱۹٨۴ روز ۱۵م آگوست، کردستان و ترکیه در زیر ظلم و فشار فاشستی کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹٨۰ می‌نالید. ظلمی بی‌پایان و کشت و کشتاری بی‌مانند، شکنجه‌هایی وحشیانه زندگی مردم را به تباهی کشیده بود. زندانها مملو از آزادیخواهان بودند. دولت فاشیست ترس و وحشت را در میان مردم نهادینه کرده بود. ترس از مرگ بر مردم حاکم بود. نفس زندگی آزاد گرفته شده بود. در میان این شرایط کردها و پیشاهنگان جنبش ملی کردستان، در مقابل این ظلم و ستم جمهوری ترکیه تسلیم نشدند، سر پایین نیاورده و مقاومتی بی‌همتا انجام دادند.در مقابل قربانی بسیاری تقدیم شد، اما در مقابل پرچم آزادی برافراشته شد.

   در چنین جو سنگین و دشواری، مبارزات و مقاومتهای قهرمانانه‌ای با شلیک اولین گلوله در ۱۵ آگوست ۱۹٨۴، صدای آزادی کرد و کردستان در سرتاسر کردستان، ترکیه و جهان یک بار دیگر بلند شد.

   در این خیزش بزرگ و تاریخی این بار اروح و شمزینان به میدان آغاز مبارزه‌ی روا و مشروع مسلحانه در شمال کردستان در صده‌ی بیستم تبدیل شدند. با آن تلاشها و مبارزات، امروز شراره‌ی آتش انقلاب کردستان به جرقه‌ی آتشی گرم و روشن در میهنمان و در خاورمیانه تبدیل شده است. عگید با تعدادی از مبارزان آزادی مبارزه را آغاز کردند و امروز به نیروی گریلایی عظیمی در کردستان و خاورمیانه تبدیل شدند.

   این امر به خودی خود پیروزی بزرگی در پروسه‌ی مبارزات و مقاومتهای کرد و کردستان در شمال کردستان است. این خیزش و این قدم در ۱۵آگوست را به همه‌ی مردم کرد و هم‌ی خلقهای کردستانی و مردم خاورمیان تبریک می‌گوییم.

   در ۳۵مین سالگرد ۱۵ آگوست، جمهوری ترکیه با هر شیوه‌ای به حملات خود ادامه میدهد. دولت ترکیه در مقابل نیرو، توان، مقاومت و مبارزات مردم کرد و همه‌ی کردستانیان با بحرانی بزرگ مواجه شده و با خشم و کینه و نفرت دامنه‌ی جنگ و حملاتش را هر روز گسترده‌تر میکند. با این رفتار خود علیه انسانیت از هر سلاح نابودگری استفاده می‌کند. علاوه بر زندگی مردم، طبیعت کردستان را نیز هدف قرار داده و آنرا به دوزخ تبدیل کرده است. از درسیم تا هکاری، از کاراسو تا عنتاب هر کوه و دره و جنگلی را توپباران میکند. درختان و جنگلها را سوزاند، آبها و آبادانیها را نابود کرد و با درست کردن سد مردم منطقه را ناچار به کوچ کرد.

   حملات دولت ترکیه تنها محدود به شمال کردستان نیست بلکه به روژاوا و جنوب نیز حمله میکند. حملات این دولت علیه این دو بخش کردستان همچنان ادامه دارند و چند منطقه را اشغال کرده است. از سال گذشته در روژاوا عفرین و در جنوب نیز منطقه‌ی برادوست را اشغال کرده است. روز به روز نیز این اشغالگری را گسترش می‌دهد. در این مناطق نیز از سرتاسر کردستان، مقاومت و مبارزات بی‌مانندی علیه این حملات و اشغالگری با روح ۱۵ آگوست انجام میشود.

   دولت ترکیه به دهه‌ی ٨۰ میلادی بازگشته و میخواهد مقاومت خلق کرد و جنبش آزادیخواهی کردستان را خفه کند. سیستم قضایی این کشور به عاملی برای ایجاد رعب و وحشت و اسارت مبارزان کردستان تبدیل شده است. باز هم زندانها را از مبارزان کردستانی پر کرده است. خشونت و شکنجه توسط نیروهای پلیس و جندرمه‌ی دولت ترکیه به امری عادی و روزمره در زندگی همه‌ی مردم کردستان تبدیل شده است. اما این تلاشهایشان پوچ و بدون سرانجام است. کرد و کردستانی با روح میهن‌دوستی و روح ۱۵ آگوست در حال انجام مقاومتی گرم و روشن است. جمهوری ترکیه شکست خواهد خورد و پیروزی از آنِ خلق کردستان است.

   به مناسبت این فکر و فلسفه، ما به عنوان ک.ن.ک ۳۵مین سالگرد ۱۵ آگوست را با دلگرمی گرامی میداریم، یاد شهدای انقلاب را ارج می‌نهیم  و سر تعظیم برایشان فرود می‌آوریم. آنهایی که جان خود را قربانی کردند و آنهایی که این انقلاب را ادامه میدهند و قدمهای تاریخی برداشتند، به همه‌ی آنها سلام و درود میفرستیم. ما همه بدهکار آنها هستیم.

   امیدواریم که خلق کردستان با روح ۱۵ آگوست، با هم متحد شد و به توافقی داخلی دست یابند و علیه هرگونه ظلم و زوز اشغالگران، تلاش و مبارزات آزادیخواهانه‌ی خود را یک صدا و یک سنگر برای آزادی کردستان به پیش برند و اهداف بلندمان را محقق سازند."