کودار: سارا ملیتان مبارزه و حیات آزاد است

شورای مدیریتی کودار به مناسب پنجمین سالروز قتل‌عام سه زن انقلابی کُرد در پاریس از سوی رژیم ترکیه بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن ابراز وفاداری به آرمانهای شهدای راه آزادی کردستان ترور سکینه جانسز (سارا) ، روژبین و روناهی را در مرکز اروپا نشانه به چالش کشیدن مفه

شورای مدیریتی کودار به مناسب پنجمین سالروز قتل‌عام سه زن انقلابی کُرد در پاریس از سوی رژیم ترکیه بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن ابراز وفاداری به آرمانهای شهدای راه آزادی کردستان ترور سکینه جانسز (سارا) ، روژبین و روناهی را در مرکز اروپا نشانه به چالش کشیدن مفهوم حقوق بشر لیبرالیستی عنوان کرده است.

متن بیانیه کودار به این شرح است:

"سارا ملیتان مبارزه و حیات آزاد

در حالی پنجمین سالگرد شھادت ھوال سارا و ھمراھانش را گرامی میداریم که مفهوم انقلاب به معنای واقعی کلمه که همان تحول بنیادین در مناسبات اجتماعی و ساختارهای ذهنی، معرفتی و مادی جهان انسانی است، در خاورمیانه و کردستان به عمق و ابعاد وسیعی دست یافته است. چنان که در عصر اضطراب، پوچی و ابتذال کالاشدگی انسان، انقلاب کردستان همچون روحی برای دنیای بی‌روح معاصر جای‌-گاه خود را پیدا کرده است. بی‌گمان این تحول به وقوع نمی‌پیوست اگر عشق، پایمردی و اصرار مبارزانی که مبارزه، به شیوه‌ی زندگیشان مبدل گشت، نبود. سارا مبارزی از این سنخ است که مبارزه و حیاتش یکی گشته و جهالت و بی‌عدالتی را برنتافت. مبارزی نستوه که الهام‌بخش زنان و مردان بسیاری گشت و ساختن جهانی انسانی‌تر و عادلانه‌تر را به همه‌ی ستمدیدگان نوید داد.

 

تحولات و مبارزاتی که اکنون خاورمیانه را در برگرفته و نظامهای ظلم و جور را نشانه رفته‌اند می‌تواند طرحی نو را در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی انسان دراندازد و شیوه‌ی حیاتی را که کاملا متفاوت با آنچه مستقر است برای جوامع انسانی به ارمغان آورد. سارا و تفکری که بدان تعلق دارد مبادی این طرح و مناسباتند که رسیدن به آزادی و استقلال  را  سرلوحه‌ی مبارزه خویش قرار داده‌ و مصممند تا رنسانس خاورمیانه را که رهایی زن رکن بنیادین آن است، رقم زنند. برای رسیدن به این مهم نه آنرا از دشمنانش گدایی کرده و نه بزک کرده‌ی آنرا می‌خواهند.  درست بدین جهت است که این مبارزه و مبارزانش، دشمنان قسم‌خورده‌ای را در پیش دارند که از هر فرصت و امکانی برای عقیم گذاشتن این مبارزه استفاده کرده و می‌کنند.

 

ترور سه زن، سه مبارز، سه آزادی‌خواه درست در قلب اروپا ، آنهم پیش چشم همه‌ی دنیا و سکوت شرمسارانه‌ی فایده‌باوران اروپایی را در این چارچوب می‌توان ارزیابی کرد. داستان این قتل‌عام بار دیگر و رساتر از قبل مفهوم حقوق بشر لیبرالیستی را به چالش کشیده و آنرا به محک گذاشته است.

 

کودار ضمن گرامیداشت یاد و مبارزه هوال سارا، روژبین و روناهی، عهد خود را با همه‌ی شهدای راه آزادی تا رسیدن به آرمانهای والایشان دوباره کرده و از تمامی آزادی‌خواهان بویژه زنان دعوت می‌نماید که با الهام از مبارزات این شهدا به صفوف مبارزه جهت ساختن جهانی آزاد و برابر بپیوندند.

شورای مدیریت کودار"