کودار: مقاومت امرالی، فصلی نوین در سیاست خاورمیانه است

شورای مدیریت جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار با صدور بیانیه‌ای ضمن رسوا کردن دست‌های پیدا و پنهان توطئه ١۵ فوریه ١٩٩٩ علیه خلق کُرد، حمله رژیم ترکیه به عفرین را اصرار بر توطئه علیه خلق‌های خاورمیانه اعلام کرده است.

شورای مدیریت جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار با صدور بیانیه‌ای ضمن رسوا کردن دست‌های پیدا و پنهان توطئه ١۵ فوریه ١٩٩٩ علیه خلق کُرد، حمله رژیم ترکیه به عفرین را اصرار بر توطئه علیه خلق‌های خاورمیانه اعلام کرده است. کودار همچنین آحاد جامعه را به همبستگی علیه متجاوزان و اشغالگران فراخواند و از تمام آزادیخواهان دعوت به عمل آورد تا با کردار و گفتار خود آنچه در توان دارند برای آزادی رهبر آپو به انجام رسانند.

 

متن کامل بیانیه کودار به این شرح است:

"در حالی قدم به نوزدهمین سالگرد وقوع توطئه‌ی بین‌‌الدولی ۱۵ فوریه می‌گزاریم که کائوس خاورمیانه بیش‌ازپیش عمیق گشته و ابعادی فرامنطقه‌ای و جهانی به خود گرفته است. این بحران که در حال حاضر نقطه‌ی ثقل آن در سوریه و روژآوا می‌باشد آن‌چنان پیچیده و درهم تنیده گشته که هرگونه مداخله‌ی خارجی به منظور پایان دادن به آن، تنها به وخامت اوضاع انجامیده است. قدرت‌های نواستعماری و همچنین واپس‌گرایان منطقه هر کدام با یارگیری‌های سیاسی و برپایی اجلاس‌های دوره‌ای از قبیل آستانه، سوچی و ژنو درصدد تحمیل طرح‌های سودمحور خود بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی بر جوامع خسته از جنگ، آوارگی وخونریزی خاورمیانه هستند. بدون شک این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها نه تنها گرهی از مشکلات و معضلات نگشوده، بلکه همچون پیمان‌نامه‌ی سایکس- پیکو خود به کلاف سردر گمی بدل خواهد گشت که خروجی آن ادامه‌ی جنگ و درگیری برای سده‌ای دیگر است. سیاستی که نتیجه‌ی محتوم آن به زیان تنوعات فرهنگی و اعتقادی منطقه است. واقعیتی که هر چشم بینا و هر ذهن هوشیاری قادر به دیدن و درک آن می‌باشد.

 

آنچه مسلم، این نکته است که، جوامعی که به خودآگاهی رسیده و از نظر سیاسی نیز بلوغ یافته‌اند، دیگر مانند گذشته حاضر به قبول مناسبات ارباب – رعیتی نبوده و با حضور قاطع خود سعی در نقش آفرینی در تحولات دارند. تحولاتی که بتواند به مطالبات مشروع و البته معوقه‌ی آن‌ها که همان آزادی، دموکراسی و عدالت است جامه‌ی عمل بپوشاند. کل فرآیندی که می‌‌توان در قالب مفهوم «مقاومت» به آن پرداخت. مفهومی که هرچند فرهنگ منطقه با آن بیگانه نیست، اما جنبش آزادی‌خواهی خلق کُرد با رهبریت رهبر آپو با آن عجین گشته، بدان معنایی تازه بخشیده و آنرا هم‌ذات زندگی معنا کرد. این حقیقتی است که خلق‌های آزادی‌خواه ایران و بویژه شرق کردستان نیز بدان پی برده و توطئه‌ علیه رهبر آپو را اقدامی علیه آزادی و اراده‌ی سیاسی خود دانستند. خلق شرق کردستان با علم به درنده خویی حاکمان مستبد جمهوری اسلامی در سرکوب هر صدای اعتراضی، به انجام اعتراضات گسترده در محکوم نمودن این کنسپت، از رهبر آپو صیانت به عمل آوردند و همان‌گونه که آگاهیم در سوم اسفند ۱۳۷۷ خون‌های گرانبهایی را نثار کردند. این خون‌های گرانبها به هدر نرفت و ثمره‌ی آن ایجاد جنبشی انقلابی، رادیکال و با نشاط در صحنه‌ی سیاست بی‌رمق و از ناافتاده‌ی شرق کردستان و ایران گشت و افقی امید‌بخش را به همه‌ی ما نشان داد و هزاران زن و مرد جوان را به سوی آزادی رهنمون ساخت.

 

عفرین نیز، با الهام از اندیشه‌های رهبر آپو به نماد همزیستی و تفاهم و پراکتیزه شدن پروژه‌ی ملت دموکراتیک بدل گشته است. به همین سبب و در تداوم توطئه‌ی ۱۵ فوریه علیه رهبر آپو‌، امروزه شاهد تجاوزی آشکار از سوی سلطان اردوغان و هم‌دستان شیطانی‌اش است که به نمایندگی و با حمایت اذهان عتیق سیاست به جنگ هر امر نو و با نشاط در امور جهان می‌روند. اما همان‌گونه که رهبر آپو با مقاومتی تاریخی، زندان امرالی را به مرکز سیاست دمکراتیک و گذار از پارادایم اقتدارگرایی بدل نمود، مطمئنا مقاومت‌کنندگان عفرین نیز که شاگردان راستین اویند با مقاومتی که تداوم مقاومت کوبانی، امرالی، زندان آمَد و هزاران حماسه‌ی دیگر از این سنخ  می‌باشد، صفحه‌ای نو در تاریخ جهان ورق خواهند زد که الهام بخش تمامی آزادی‌خواهان جهان گردد. تاریخ شاهد این حقیقت خواهد بود.

 

کودار ضمن محکوم نمودن عوامل توطئه‌ی بین الدولی ۱۵ فوریه و همچنین انزوای سختی که به رهبر آپو تحمیل می‌گردد، جهت‌ گذار دمکراتیک به خاورمیانه‌ی نوین که ستون فقرات آنرا ملت دمکراتیک شکل خواهد داد، تمامی آزادی‌خواهان را فرا‌می‌خواند تا با کردار و گفتار خود به محکوم نمودن این توطئه پرداخته و جهت آزادی رهبر آپو هر آنچه در توان دارند را به کار گیرند. همچنین  تمامی جوانان انقلابی را  فرا‌می‌خواند که با تأسی از رهبر آپو جهت تداوم مبارزه و مقاومت علیه سیاست انکار و امحا و رد سرسپردگی که امروز در عفرین تبلور یافته و تا پیروزی کامل و محو فاشیسم نیز ادامه خواهد داشت، به صفوف مقاومت پیوسته و وظیفه‌ی تاریخی خود را که ساختن آینده‌ای آزاد است به جای آورند."