ک.ج.د یاد شهدای انفال را گرامی داشت

کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک (ک.ج.د) یاد شهدای قتل‌عام انفال که ۳۳ سال پیش توسط رژیم صدام حسین علیه خلق کرد انجام شد را گرامی داشت.

ک.ج.د با انتشار بیانیه‌ای یاد شهدای انفال را گرامی داشت و به سایر قتل عامهایی که تاکنون در کردستان انجام شده است اشاره نمود. همچنین اعلام کرد، باید اشغالگران و دیکتاتورها تاوان این نسل‌کشی‌ها و جنایت‌های انسانی را بدهند.

 

در بیانیه‌ی ک.ج.د آمده است، "صدها سال است اشغالگران و دیکتاتورها در کردستان قتل عام انجام می‌دهند. آنها اکنون نیز سیاست پاکسازی را به کار می‌گیرند. قتل عام انفال که همانند لکه‌ی سیاهی بر تاریخ بشریت است، ۳۳ سال پیش انجام شد.

 

۱۴ آوریل ۱۹٨۶ / ۲۵ فروردین قتل عام انفال با دستور صدام حسین دیکتاتور آغاز شد و تا سال ۱۹٨۹ بدون وقفه ادامه داشت و طی آن ۱٨۲ هزار تن شهید و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. اثرات و زیانهای این جرم غیر انسانی تاکنون نیز همچنان ادامه دارد.

 

قتل عام انفال نه اولین و نه آخرین قتل عامیست که اشغالگران کردستان علیه خلق کرد انجام داده‌اند. قتل عامهای قوچگری، آگری، زیلان، درسیم، مرعش و چندین قتل عام دیگر که علیه خلق ما انجام دادند و سیاست قتل‌عام در قامیشلو، روبوسکی، شنگال، کوبانی، جزیر، سلوپی، سور، نسیبین، کربوران، گور و امروز نیز در عفرین با غارت و ویرانی شهرها همچنان ادامه دارد.

 

دولتهای اشغالگر این قتل عامها را با پشتیبانی و همکاری نیروهای امپریالیست انجام دادند، به همین دلیل نیروهای بین‌المللی نیز شریک جرم در این قتلها هستند.

 

اما حقیقت این است که خلقمان، خلقهای کردستانی مقاومتگر بوده و هرگز در مقابل اشغالگران تسلیم نشده‌اند، بلکه همیشه مقاومت کرده و از حق خود دفاع نموده‌اند و بهای آن هر چه که بوده پرداخت کرده‌اند اما هرگز دست از آزادی خود نکشیده‌اند. در کردستان دیکتاتورها و اشغالگران در مقابل بشریت روسیاه و شرمنده شده‌اند و مقاومت و موضع‌گیری باشکوه خلق کرد، امید، باور و شجاعت را به همه‌ی خلقهای خاورمیانه بخشیده است.

 

ما با چنین باور و اندیشه‌ای در ٣٣مین سالروز جنایت نسل‌کشی انفال آن را بشدت محکوم می‌نماییم، بر این عقیده‌ایم که تمام مسببان منطقه‌ای و بین‌المللی مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و با اطمینان مبارزه آزادی‌خواهانە و رهایی‌بخشمان را با دیهیم آزادی جشن خواهیم گرفت."