ک.ج.ک: حملات ترکیه برای تداوم عمر فاشیسم است

​​​​​​​رییس مشترک شورای رهبری ک.ج.ک اعلام کرد که دولت ترکیه برای ادامه‌ی حیات فاشیستی خود به مخمور، شنگال و روژاوا حمله می‌کند و آحاد جوامع را به مبارزه علیه فاشیسم فراخواند

ریاست مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کردستان در رابطه با حملات دولت ترک که به شهادت چهار زن در مخمور انجامید بیانیه‌ای منتشر کرد. ک.ج.ک در بیانیه خود خاطرنشان کرده است که رجزخوانی‌های اردوغان و حملات به مخمور و شنگال با هدف خاصی صورت می‌گیرند. ک.ج.ک افزوده است که دولت ترکیه به منظور تداوم عمر رژیم فاشیستی خود خواهان تداوم جنگ در سوریه است.

 

در بیانیه آمده است:

"دولت ترک از روز تأسیس خود حیات خود را منوط به قتل‌عام فیزیکی و فرهنگی خلق‌ها و جوامع دینی کرده و در این چهارچوب به حمله علیه کردها، خلق‌های منطقه و طیفهای گوناگون ادامه می‌دهد. دولت فاشیست جمهوری ترکیه در این چهارچوب به تازگی به کمپ پناهجویان مخمور و شنگال حمله کرد و شمال و شرق سوریه را به اشغالگری تهدید کرده است. درحمله به مخمور که تحت نظارت سازمان ملل است چهار شهروند میهن‌دوست ما به شهادت رسیده‌اند. روح آنها قرین رحمت خدا باشد، ما با خانواده‌‌های آنان ابراز همدردی می‌کنیم. به خلق مخمور و آحاد خلق کردستان تسلیت می‌گوییم.

 

خواسته آنان تداوم جنگ [و ویرانی] در سوریه است

بدون شک زمانی که دولت فاشیست جمهوری ترکیه آشکارا شمال و شرق سوریه را به اشغالگری تهدید می‌کند و شنگال و مخمور را هدف حمله هوایی قرار می‌دهد هدف خاصی را دنبال می‌کند. هدف رژیم اشغالگر جمهوری ترکیه از تهدید شمال و شرق سوریه نابودی زندگی آزاد، برابر و دمکراتیک خلق‌هایی است که در این منطقه برای خویش فراهم کرده‌اند. به این حقیقت واقف است که در صورت برساخت زندگی دمکراتیک در سوریه، فاشیسم در ترکیه نخواهد توانست به عمر خویش ادامه دهد. برای تداوم عمر فاشیسم تلاش می‌کند تا جنگ در سوریه همچنان ادامه یابد. زیرا فاشیسم بر خون و خصومت تکیه می‌کند.

 

به استقامت شکست‌ناپذیر مخمور حمله کرده‌اند

حملات مداوم فاشیست‌های آ.ک.پ/م.ه.پ و ارگنکون به مخمور به دلیل استقامت شکست‌ناپذیر خلق شرافتمند و شیوه زندگی آنان است. خلقمان در مخمور قریب ٢۵ سال است که در مقابل سیاست‌های گرسنه‌سازی گرفته تا رویکردهای سر بریدن داعش و هرگونه حمله‌ای سربلندانه مقاومت کرده است. خلق مخمور از سور تا جزیر، تا عفرین، بامرنی علیه فاشیسم جمهوری ترکیه به سمبل مقاومت شرافتمندانه مبدل شده است. به همین دلیل در نمونه مخمور به استقامت شکست‌ناپذیر خلقمان حمله‌ور شده‌اند.

 

می‌خواهد کار ناتمام داعش در شنگال را خود تمام کند

هدف قرار دادن دائمی شنگال از سوی رژیم فاشیست جمهوری ترکیه تصادفی نیست. در نمونه شنگال حمله به اقلیت‌ها، طیفهای مذهبی و دینی حمله می‌شود. چشم طمع علیه زندگی خلق ایزدیمان دارند و در این چهارچوب صدها سال است که به کشتار، تبعید و قتل‌عام آنان پرداخته‌اند. آنچه که داعش موفق به انجامش نشد اینبار خود [رژیم ترک] خواهان انجام آن است. حمله به ایزدی‌ها حمله به علوی‌ها، کاکه‌ای‌ها، شبک‌ها، آسوری‌ها، سریانی‌ها، کلدانی‌ها و مسیحیان است. بدون گمان دولت فاشیست جمهوری ترکیه با این حملات قصد آشوبگری، فتنه و ترس در میان خلق ما دارد.

 

موضع سازمان ملل غیرقابل قبول است

جمهوری ترکیه عینا همچون جنگ جهانی اول به حمله و قتل‌عام کردها و دیگر خلق‌های منطقه با همکاری و موافقت نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه می‌دهد. عرصه هوایی عراق در کنترل ایالات متحده آمریکاست. بدون موافقت آمریکا حمله هوایی به خاک عراق میسر نیست. دولت ترک چندی پیش اعلام کرد که حمله به رفیقمان ذکی شنگالی با اطلاع حکومت عراق صورت گرفته است. در آن حمله همچون اکنون دولت عراق هیچگونه واکنشی جدی در برابر حملات نشان نداد. حکومت اقلیم کردستان هم در برابر حملات هیچ واکنشی بروز نداده است. این وضعیت اثبات می‌کند که هم حکومت عراق و هم حکومت اقلیم کردستان با این حملات موافقند. سکوت سازمان ملل پس از حمله به کمپ مخمور که تحت نظر خود سازمان ملل است به هیچ عنوانی قابل قبول نیست. این وضعیت سازمان ملل را در مظنه‌ی اتهام قرار می‌دهد.

 

بشریت به مقاومت خلق مخمور و شنگال سربلند است

هم خلقمان در مخمور و هم خلقمان در شنگال با ایستار قهرمانانه و شرافتمند خود، با مقاومت در برابر فاشیسم مایه‌ی سربلندی ما شدند. جنبش ما به مواضع شرافتمندانه خلقمان در مخمور و شنگال درود می‌فرستد. کرد، عرب، ترکمن، آسور، مسلان، مسیحی و تمام خلق‌های شمال و شرق سوریه در برابر رجزخوانی‌های فاشیست‌ها بپا خواسته‌اند. خلق ما درک کرده‌اند که حملات نه تنها کردها بلکه تمام نهادهای دمکراتیکی را که آنان مشترکا بنیاد نهاده‌ و زندگی آزادانه آنها را هدف قرار داده. ما به ایستار آبرومندانه خلقمان در برابر تهدید‌های اشغالگرانه درود می‌فرستیم. در این راستا خلقمان در شمال و شرق سوریه را فرامی‌خوانیم تا برای صیانت از خاک و شرافت خویش به مقاومت در برابر فاشیسم ادامه دهند، دوستان کردها را به همبستگی با این مقاومت دعوت می‌کنیم."