ک.ج.ک: "خلق ما با همبستگی زخم‌های خود را بپیچد"

ریاست مشترک کنفدارلیسم جوامع کردستان با صدور بیانیه‌ای مراتب همدردی خود را با بازماندگان زمین‌لرزه روژهلات و جنوب کردستان اعلام کرد و از تمام خلق برای حمایت و پشتیبانی از مصیبت‌زدگان زلزله دعوت به عمل آورده است

ریاست مشترک کنفدارلیسم جوامع کردستان با صدور بیانیه‌ای مراتب همدردی خود را با بازماندگان زمین‌لرزه روژهلات و جنوب کردستان اعلام کرد و از تمام خلق برای حمایت و پشتیبانی از مصیبت‌زدگان زلزله دعوت به عمل آورده است

 

در بیانیه ک.ج.ک آمده است:" در زلزله ١٢ نوامبر/٢١ آبانماه صدها تن از هم‌میهنان جان باخته و هزاران نفر هم زخمی شده‌اند. مراتب تسلیت خود را به خانواده قربانیان و تمام خلق کردستان اعلام می‌داریم.

 

برای یاری به خلق مصیب‌زده که خانە و کاشانه خود را از دست داده است از تمام خلق خود درخواست حمایت و کمک می‌نماییم. مسئولیت ما در قبال همسایه، خلق و جامعه خود وظیفه‌ای انسانی و میهن‌دوستانه اسی. در این راستا از تمام خلق خود از هر چهار بخش کردستان و خلقمان در خارج از میهن می‌خواهیم که به کمک هم‌میهنانمان در روژهلات و جنوب کردستان بشتابند. لازم است که شهروندان کردستان گرسنه و تشنه باقی نمانند. دردهای خلق ما در عین حال دردهای تمام ماست.

 

خلق ما باید با همبستگی توانایی پیچیدن زخم‌های خود را دارا باشد و لازم است در این رابطه به نمونه‌ای برای دیگر خلق‌های جهان مبدل شود. به همین دلیل هر فرد از جامعه ما توانایی خود را بکار گیرد و با توجه به امکانات موجود به فریاد خلق مصیبت‌زده بشتابد."