ک.ج.ک: [دست‌های پشت پرده] قتل‌عام پاریس آشکار شد، حساب‌خواهی می‌کنیم

ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان، خاطرنشان ساخت که جنبش آزادیخواهی کردستان، متعهد به حساب‌خواهی از عاملان قتل‌عام پاریس می‌باشد

ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان، خاطرنشان ساخت که جنبش آزادیخواهی کردستان، متعهد به حساب‌خواهی از عاملان قتل‌عام پاریس می‌باشد

 

ک.ج.ک اعلام کرد "عمر گونای" که عامل قتل‌عام پاریس با هدف جلوگیری از لورفتن دست‌های آمران در زندان فرانسه کشته شد. کشتار پاریس تحت‌نظر "صباح‌الدین آسال" و  با دستور شخص اردوغان صورت گرفت و عکس‌العمل فرانسه در رابطه با این قتل‌عام، خارج از موازین اخلاقی است.

 

ک.ج.ک با اشاره به اینکه آمران این قتل‌عام نتوانستند خود را مخفی نمایند، گفت: جنبش آزادی با دستگیر نمودن دو مقام بلندمرتبه‌‌ی میت، عاملان اصلی این قتل‌عام را محرز نموده است. اردوغان فرمان قتل‌عام را به هاکان فیدان داده و وی نیز بوسیله‌ی یکی از عوامل خود بنام " اوغور کئان آییک"، این قتل‌‌عام را انجام داده است. آییک، مدیر سازمانی وابسته به صباح‌الدین آسال می‌باشد که در نشست‌های امرالی نیز حضور داشت. پیشتر نیز از تشخیص صدا معلوم شده بود که این قتل‌عام را میت انجام داده و افراد دستگیر شده نیز این امر را تایید کرده‌اند.

 

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که پ.ک.ک در تاریخ مبارزه خود هیچ تاوانی را بدون حسابخواهی رها نکرده و "اسعد اوکتای یلدران" شکنجه‌گر زندان آمد، "شاهین دونمز" و "یلدرم مرکیت" خیانت‌کار، نمونه‌های حساب‌خواهی پ.ک.ک هستند.

 

کارهای میت برعلیه جنبش آزادیخواهی، در سطح وسیعی ضربه دید و آشکار شد که چه کسانی در اروپا، ترورها را سازماندهی کرده و به انجام می‌رسانند. رییس جمهور فرانسه در زمان دیدار با اردوغان گفت که آنها در مقابل ترور می‌ایستند و با این سخنان نشان داد که تا چه حد ریاکار می‌باشد و خارج از موازین اخلاقی و انسانی عمل می‌کند. رییس جمهور فرانسه از جنایت‌کاری استقبال نمود که در مرکز پاریس کسانی را ترور نموده است. این [اقدام فرانسه] به معنی تشویق و ترغیب ترور دولتی است. اگر مسئولین فرانسه در موضوع ترور صمیمی هستند، بایستی ابتدا موضوع اردوغان و سازمان استخباراتش را آشکار سازد که در مرکز پاریس، ترور را انجام دادند.

 

قتل‌عام، تنها با محاکمه‌ی یک چاقوکش به پایان نمی‌رسد و باید آمران چنین جنایتی محاکمه گردند. ترور پاریس یک فاجعه به تمام معناست.

دلایل محکمی مبنی بر نقش میت در این قتل‌عام در اختیار دادگاههای فرانسه است و با این همه مختومه نمودن پرونده قابل پذیرش نیست. بستن این پرونده به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی با ترکیه، بیانگر روابطی چرکین است. همچنین هتک حرمت خلق فرانسه است که با حادثه‌ی "دریفوس" به سطح بالایی از عدالت‌پروری رسیده بودند. بایستی جریان رسیدگی به این پرونده از نو از سرگرفته شود و اردوغان، حاکمیت آ.ک.پ، مستشار میت و معاون کنونی آن و مسئول استخبارات استراتژیک (صباح‌الدین آسال، اوغورکان آییک و اوغوز یورت) محاکمه شوند.

 

یکی از صداهایی که در موضوع ترور پاریس ضبط گردیده‌، صدای اوغورکان آییک می‌باشد و صدای دیگری نیز مربوط به اوغوز یورت است که تحت فرمان آییک قرار دارد. این یک با اعتراف مقامات دستگیر شده‌ی میت، آشکار شد. معلوم شد که صباح‌الدین آسال قبل و بعد از ترور یکی از اعضای گروه گفتگو کننده در امرالی بوده‌ است. با این قتل‌عام محرز گردید که حاکمیت آ.ک.پ دارای ذهنیتی مبنی بر حل مسئله‌ی کرد نمی‌باشد. آشکار گردید که سخنان حاکمیت آ.ک.پ در مورد حل مسئله‌ی کُرد، بجز تداوم جنگ ویژه و فریب افکار عمومی خلق‌ها، چیز دیگری نیست.

 

هر دو مسئول عالیرتبه‌ی میت، اعتراف نموده‌اند که آنها جهت شکستن روحیه و اراده‌ی جنبش آزادیخواهی و خلق، درصدد سوءقصد به جان رهبران پ.ک.ک بوده‌اند. این خود بمعنای شکست حاکمیت ترکیه در برابر جنبش ما می‌باشد و برای ممانعت از این شکست، اعضای میت را به چنین ریسک بزرگی واداشته‌اند. ما با آشکار نمودن فعالیت‌های میت، تعهد خود در حساب‌خواهی خانواده‌ی قربانیان شهدای پاریس از آمران و عاملان این جنایت بجای می‌آوریم.

 

شش سالاز از قتل‌عام پاریس گذشت. حاکمیت آ.ک.پ و اردوغان با ترور پاریس در حق خلق فرانسه مرتکب جرم شده‌اند. رییس قتل‌عام‌های داعش نیز شخص اردوغان می‌باشد. حکومت فرانسه اگر از آ.ک.پ و همکاران وی در این ترور، حساب خواهی نکند، شریک جرم جنایت‌‌های مذکور محسوب می‌شود و ما بار دیگر از حکومت فرنسه می‌خواهیم که با مختومه کردن پرونده، عدالت فرانسه را خدشه‌دار نسازد و تصمیم خود را مبنی بر بستن این پرونده تغییر دهد.

 

جنبش آزادی‌خواهی‌مان، حساب‌خواهی از حاکمیت آ.ک.پ و مسئولین این قتل‌عام را ادامه خواهد داد. آمال و آرزوهای سکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز مبنی بر کردستان آزاد و ترکیه‌ و خاورمیانه‌ی دمکراتیک را محقق می‌نماییم.