ک.ج.ک: قدرت‌های جنوب کردستان باید موضع‌گیری نمایند

ک.ج.ک: از قدرت‌های سیاسی جنوب کردستان درخواست می‌کنیم دربرابر حملات اشغالگران موضع خود را معلوم سازند و از اشخاصی که استخبارات به ترکیه می‌دهند جلوگیری نمایند.

   ریاست مشترک شورای رهبری کنگره‌ی جوامع کردستان ک.ج.ک درباره‌ی حملات دولت ترکیه در جنوب کردستان بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

   متن بیانیه‌ی ک.ج.ک به شرح زیر است:

  " در نتیجه‌ی حملات حاکمیت آ.ک.پ - م.ه.پ علیه مناطق حفاظتی مدیا و جنوب کردستان تعداد بسیاری از غیر نظامیان به قتل رسیده‌اند. سکوت پ.د.ک، ی.ن.ک و مسئولین اقلیم کردستان در برابر این حملات غیرقابل قبول است.

  دولت اشغالگر ترکیه در تحرکات اشغالگرانه‌ی خویش در خاکورک حملات علیه غیر نظامیان را افزایش داده است. به ویژه در حملات هوایی غیرنظامیان را به قتل می‌رساند. اشخاصی که در گوشین، کورتک و خاکورک به قتل رسیده‌اند را گرامی می‌داریم و مراتب تسلیت خویش را به خانواده‌ی آن‌ها اعلام می‌کنیم. کشتارها به بخشی از اقدامات اشغالگرانه‌ مبدل شده است و سعی دارند که مناطق مسکونی غیرنظامیان را تخلیه نمایند. بیانیه‌ی مقامات جنوب کردستان و بعضی از رسانه‌های جنوب کردستان که این کشتار‌ها را بمانند درگیری ارزیابی می‌کنند راه را بر مشروعیت بخشی به حملات دولت ترکیه می‌گشاید.

  کشتار غیرنظامیان در کورتک را به مانند درگیری در میان ارتش ترکیه و نیروهای گریلا بازتاب می‌دهند در حالیکه در کورتک که این افراد به قتل رسیده‌اند هیچ نقطه‌ی نیروهای گریلا وجود ندارد. غیر نظامیان بر راه آسفالت به قتل رسیدند. در این منطقه هم واحد نظامی ارتش ترکیه وجود ندارد، با نشان دادن قتل غیرنظامیان بمانند درگیری، صرفا حملات دولت ترکیه را مشروعیت می‌بخشند.

  در نتیجه‌ی حملات حاکمیت آ.ک.پ - م.ه.پ علیه مناطق حفاظتی مدیا و جنوب کردستان تعداد بسیاری از غیر نظامیان به قتل رسیده‌اند. سکوت پ.د.ک، ی.ن.ک و مسئولین اقلیم کردستان در برابر این حملات غیرقابل قبول است. هیچ دلیلی برای سکوت قدرت‌های سیاسی و مسئولین ( جنوب کردستان) وجود ندارد. با سکوت مقامات و قدرت‌های سیاسی کنونی در برابر کشتار غیرنظامیان ادعای آن‌ها به عنوان نمایندگان خلق زیر سوال خواهد رفت.

  حملات اشغالگری آ.ک.پ – م.ه.پ نه تنها علیه پ.ک.ک است،‌ موضع دولت دولت ترکیه در زمان رفراندوم استقلال جنوب کردستان و هرج‌ومرج‌های کرکوک آشکار هستند. به عقیده‌ی آن‌ها موصل، کرکوک و تمامی جنوب کردستان از آن آن‌هاست. بدین شکل جنوب کردستان را اشغال می‌کنند. هنگامیکه این واقعیت وجود داشته باشد، ‌سکوت در برابر حملات  قتل‌عام‌ها به معنای مشارکت در آن‌هاست.

  قدرت‌های سیاسی تنها در حملات اشغالگری مشارکت نمی‌کنند، بلکه با همکاری با سازمان‌های استخباراتی مناطق گریلایی را هدف قرار می‌دهند. با همکاری سازمان میت (استخبارات ترکیه) سعی دارند مکان نیروهای گریلا را یافته و آن‌ها را هدف قرار دهند. ده‌ها مورد بدین شکل رویداده‌اند. اطلاعات بسیاری در این باره داریم و همچنین سندهایی در دست داریم که نشان می‌دهند سازمان‌های استخباراتی جنوب کردستان با سازمان میت همکاری می‌کنند. اعلام می‌کنیم، به چنین وضعیتی اجازه نخواهیم داد، اقدامات لازم را انجام داده و از مسئولین آن حساب خواهیم خواست.

  ارائه‌ی اطلاعات به دشمنان نیروهای کرد توسط قدرتی سیاسی غیر قابل قبول است. از قدرت‌های سیاسی جنوب کردستان درخواست می‌کنیم در برابر حملات اشغالگران موضع خویش را معلوم نمایید و از اشخاصی که استخبارات به ترکیه می‌دهند جلوگیری نمایند.

  از تمامی خلق جنوب کردستان، سازمان‌های مدنی و نیروهای دمکراسی درخواست می‌کنیم که در برابر تحرکات اشغالگری در جنوب کردستان صدای خود را بلند کنید، در برابر اشخاصی که علیه جنبش آزادی خواهی با دشمنان همکاری می‌کنند موضعی شفاف را اتخاذ نموده و از مبارزاتمان علیه اشغالگری و حملات حمایت نمایید."