ک.ج.ک یاد و خاطر شهید اصلان را گرامی داشت

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک با انتشار بیانیه‌ای یاد و خاطر عبدالقادر اصلان ( شاهین دجله)، گریلایی که در نتیجه‌ی حملات هوایی دولت ترکیه در روز ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر در قندیل همراه با دیار غریب عضو شورای رهبری ک.ج.ک به شهادت رسیده بود را گرامی داشت.

  ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک با انتشار بیانیه‌ای یاد و خاطر عبدالقادر اصلان ( شاهین دجله)، گریلایی که در نتیجه‌ی حملات هوایی دولت ترکیه در روز ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر در قندیل همراه با دیار غریب عضو شورای رهبری ک.ج.ک به شهادت رسیده بود را گرامی داشت. 

  در بیانیه‌ی ک.ج.ک آمده است، " رفقیمان شاهین با سن جوان خویش در میان صفوف پ.ک.ک بسیار پیشرفت نمود. به شخصیتی نمونه مبدل شد که از روح مقاومت سور و آمد برخاسته است."

  متن بیانیه‌ی ک.ج.ک به شرح زیر است:

  " هر خلق، هر انقلاب جسوران خویش را خلق می‌کند. جنبش پ.ک.ک با آفریدن ده‌ها هزار انسان شجاع و جسور، انقلاب خلق‌ها را محقق خواهد ساخت. هر مبارز پ.ک.ک با  امید به میهنی آزاد در لحظاتی تاریخی و انقلابی بسر می‌برند. رفیق شاهین نیز در سنین جوانی واقعیت دشمن را شناخت، سیاست انکار و همگون ساز را رد نموده و به صفوف گریلا پیوست.

  رفقیمان شاهین با سن جوان خویش در میان صفوف پ.ک.ک بسیار پیشرفت نمود. به شخصیتی نمونه مبدل شد که از روح مقاومت سور و آمد برخاسته است. همواره به وظایف پیشاهنگی و مبارزه عمل نمود، در مبارزات پ.ک.ک زحمات بسیاری متحمل شده و در فداکاری و ایستار مبارز خویش به الگویی برای رفقایش مبدل شد.

  رفیقمان شاهین با شخصیت زحمتکش، متواضع و شخصیت فهمیده‌ی خویش شناخته می‌شد. همواره دارای روحیه‌ی مقاومت بود. توطئه‌ی نابودی خلق کرد را رد نمود، خط مشی مبارز پ.ک.ک را قبول کرده، به مبارز و فرزند لایق خلق خویش مبدل شد و بدین گونه نام خویش را در تاریخ انگاشت. رفیق شاهین نام خویش را در دفتر خاطرات مظلوم‌(ها)، کمال(ها)، زیلان(ها) و بریتان(ها) انگاشته و به کاروان جاودانان پیوست.

  با خاطرات خویش، اصرار و تضمین موفقیت را بمانند وظیفه‌ای به رفقای خویش محول نمود. پیمانمان برای تمامی شهدا دستیابی به پیروزیست."